Als ik op de TV Wybren Haga zie zitten voor zijn boekenkast moet ik direct denken aan push-up broeken voor mannen waarmee ze de boel een beetje kunnen opblazen. Met deze wonderonderbroek met een wonderjock kun je het zaakje groter laten lijken dan het is. In de boekenkast, het kan ook een speciaal behang zijn, zie ik de driedelige Dikke van Dale staan als het summum van intelligentie. Wybren Haga is een vastgoedondernemer en hij is indertijd uit de VVD fractie gestapt en is verder gegaan als Groep van Haga. Hij wil Nederland veranderen met zijn partij BV NL (Belang van Nederland) en heeft vele actiepunten waar de Nederlander er alleen op vooruit gaat. De vastgoedeigenaar laat maar achterwege wie het allemaal moet gaan betalen.

Dat wil Mirjam Bikker van de ChristenUnie ook, maar dan moeten we wel luisteren naar Gods Woord. Mirjam Bikker wil met haar vier zetels de rest van Nederland haar wil opleggen en ik moet bij haar altijd denken aan die muis, die met een olifant over de brug gaat en zegt: “Wat stampen we lekker!”

Een beetje medelijden heb ik met de 50plus partij, die ten onder gegaan is door de vele ruzies. Ook het CDA is een partij in de marge geworden en er is geen pastoor meer die langs de deur gaat om de gelovigen te verplichten om op Bontebal te gaan stemmen.

In de afgelopen jaren is er in het hele land ontzettend gemopperd op de regering, denk maar aan het toeslagenschandaal, Groningen, gezondheidszorg, woningbouw en het asielbeleid. Mark Rutte, glad als een aal, is op allerlei manieren beschimpt en gehoond en toch gaat de VVD op kop op het moment dat ik dit opschrijf. Onbegrijpelijk!!

Deze week heb ik de kieslijst in de bus gekregen en daarmee kan ik bijna mijn kamer behangen. Ik ga al jarenlang, in voor- en tegenspoed stemmen op een partij, die gezorgd heeft voor een 5-daagse werkweek, dat iedereen een AOW uitkering krijgt en dat niet alleen jongeren uit de hogere milieus kunnen gaan studeren.