Het cijfer zes is in het Nederlandse schoolsysteem, waar de beoordelingen in cijfers gegeven worden, een voldoende. Nog niet zo lang geleden stond de zesjescultuur oftewel de zesjesmentaliteit volop in de belangstelling. Er werd gewezen op de zwakke, ambitieloze en labbekakkerige houding van de scholieren, die tevreden waren met een zes.

De voorstanders van de zesjescultuur zeiden dat cijfers de “hard-skills” aangeven van iemand maar dat de “soft-skills’, zoals het omgaan met collega’s, werkinzet, etc. misschien wel belangrijker zijn. Daarom gaan veel studenten na het behalen van een diploma eerst een jaar op reis om levenservaring op te doen voordat ze overstappen naar een vervolgopleiding.

Nu is er een nieuwe storm in het onderwijs want men wil de term cum laude afschaffen. Cum laude is een aanduiding, die wordt gebruikt als mensen met hoge cijfers slagen voor hun universitair examen. Maar ook op de middelbare school kan de term cum laude worden vermeld op het schooldiploma. Men moet dan een gemiddelde van een 8.0 of een hoger cijfer hebben.

Men wil nu in plaats van cijfers een tekstuele beoordeling geven zoals: beschikt over een bevredigende denkkracht, kan moeilijkere problemen zelfstandig tot een oplossing brengen, heeft een logisch redeneervermogen en een overeenkomstig combinatief inzicht, normale taalkundige capaciteiten, rekenvaardigheid is ruimschoots voldoende en het technisch inzicht is goed!

Ik kan me voorstellen dat een werkgever bij een sollicitatie gesprek denkt: ik wil een cijfer want van al die kletskoek kan ik geen chocolade maken.

Toch wil men het cum laude  predicaat afschaffen want men hoopt met deze maatregel de prestatiedruk onder studenten te verminderen en zodoende het aantal burn-outs te temperen. Men vindt dat cum laude te veel nadruk legt op presteren in plaats van leren.

Ik vind dat men de jeugd wel met fluwelen handschoentjes aanpakt. Zullen we nog een stapje verder gaan en  bij voetbalwedstrijden niet meer om de winst spelen want het gaat tenslotte om het spel.  We zijn dan ook van hoop ellende af.