Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren oftewel het LAKS, is een scholenorganisatie van, voor en door scholieren. Het LAKS vindt het de hoogste tijd om de taal op scholen in de klas aan te passen. Ze stellen voor dat de docenten ’s morgens niet langer meer “goedemorgen jongens en meisjes” roepen, maar “goedemorgen allemaal”! Zittenblijven is stigmatiserend en moet vervangen worden door  “doubleren”. Ook mogen geen vragen meer over het huiswerk gesteld worden aan de leerling want als de leerling het niet weet kan dat wel eens traumatisch werken.

Eerlijk gezegd word ik wel een beetje gallisch van al dat geneuzel. Het lijkt wel of de hele gemeenschap zich aan moet passen aan een kleine minderheid. Natuurlijk moet iedereen zich thuis kunnen voelen in onze maatschappij en iedere wijze van discriminatie is verwerpelijk. Als  non-binaire  personen niet willen aangesproken worden met hij of zij dan heb ik er geen enkel bezwaar tegen om dan te kiezen voor die of hen. Het is even wennen maar is de fiets nu van hem of van haar.

Het aanpassen van het onderwijs vind ik wel een probleem. Verslagen en spreekbeurten kunnen gemaakt worden met de tekstrobot ChatGPT. Hoofdrekenen bestaat niet meer want op de Iphone staat een rekenmachine. Taal is niet meer belangrijk want chatten is de mode. We zien dan ook dat het onderwijs aan het aftakelen is en om de paar jaar moet het onderwijs weer vernieuwd worden. Zo ook is de duur van de brugklas al jarenlang een discussiepunt omdat de ene groep een brugklas wil hebben van één jaar en een andere groep wil een brugklas van drie jaar. Deze laatste aanpassing is voor de leerling, die niet weet wat hij/zij later wil worden. De basisscholen kunnen hierin een bepalende rol spelen maar het schooladvies mag tegenwoordig alleen maar gericht zijn op HAVO of Atheneum. Wat wel goed is dat lager en hoger opgeleid vervangen is door technisch en theoretisch geschoold onderwijs, alhoewel hier ook weer vele gradaties mogelijk zijn.