Leden van het Dierenbevrijdingsfront hebben indertijd haaienkoppen “bevrijd” uit een laboratorium. De haaienkoppen,  lesmateriaal voor biologie studenten, waren afkomstig van een visverwerkingsbedrijf en waren met formaline gefixeerd. Door dezelfde groep zijn ook nertsen “bevrijd”, terwijl men wist dat de geconditioneerde  dieren moeilijk kunnen overleven in de vrije natuur. Zinloze acties, maar toch heb ik respect voor deze mensen want zij hebben ervoor gezorgd dat het aantal experimenten met proefdieren drastisch is afgenomen en veel experimentele alternatieven bedacht zijn.

Ook voor de mensen van Animal Rights heb ik sympathie. Zij komen vooral op voor dieren met een beschermde status zoals vleermuizen, kamsalamanders, de rugstreeppad, das en de zandhagedis. Ook de wolf moet hierbij genoemd worden, alhoewel menige boer vloekend zijn onvrede zal laten blijken als een aantal schapen is gedood en God behoede ons dat de wolf eens een kind zal aanvallen. Vleermuizen zijn nuttige dieren en kunnen duizenden insecten op een avond verorberen. Ze kunnen echter ook allerlei virussen overbrengen zoals het coronavirus, het dodelijke Marburg virus en de verwekker van hondsdolheid. Het opzettelijk storen van vleermuizen is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. Vleermuizen, die in oude gebouwen zitten, kunnen daarom bouwactiviteiten tegenhouden en/of vertragen. In het Gemertse kasteel zitten o.a. de Rosse vleermuis, Laatvlieger, Watervleermuizen en de Gewone- en Kleine dwergvleermuis maar ik weet niet welke consequentie dat heeft. Omdat mens en dier hun leefgebied moeten delen en dicht op elkaar leven, kunnen dergelijke problemen ontstaan. Een ander voorbeeld van een recent conflict in Gemert is het gebruik van artificiële verlichting (lichtmasten!).

En nu zult u uitroepen dat we helemaal van “de pot gerukt” zijn als ik zeg dat zwarte kraaien ook beschermd zijn. Het indringende gekras is meer dan irritant en menige stoep is geplaveid met kraaienpoep. Heel veel kraaien zitten in de bomen bij het kasteel en de toekomstige bewoners kunnen straks genieten van het ge-krakraa  van de “boodschappers van het onheil” zoals de vogels genoemd worden op spirituele websites. Kraaien gaan overdag foerageren (zich vol vreten!) in het vrije veld en komen ‘s avonds de buurt volschijten. Ook zijn het deugnieten want als ze de kans krijgen roven ze de eieren en nestjongen van andere vogels.

Duiven zijn géén beschermde dieren en als men het ge-roekoe  zat is mag men ze vangen of afschieten. Op internet kan men heerlijke duivenrecepten vinden zoals  duivenborst met Trappist, Bstila (duivenpastei) of duif Clamart met groene erwtjes.