Willem Alexander heeft in 2020, zonder overleg met minister president Rutte, in Indonesië excuses aangeboden voor het excessieve geweld van de Nederlandse soldaten in de periode 1945 – 1949. Negen weduwen van omgekomen Indonesische mannen hebben ieder 20 duizend euro gekregen, maar ze hebben niet lang kunnen genieten van het geld dat ze van de Nederlandse staat hebben gekregen. De weduwen hebben onder zware druk van het dorpshoofd de helft van hun geld moeten afstaan.

Nu is er weer een enorme discussie over excuses van de slavernij in Suriname. De slavernij is officieel in 1873 afgeschaft  en nu na 150 jaar komt er een herdenkingsjaar. Eerst moet er een erkenning komen van de vreselijke toestanden, die gepaard zijn gegaan met de slavernij. Vele Surinamers willen daarna dat de koning excuses maakt en er moeten ook herstelbetalingen komen. De koning heeft begin december besloten dat er eerst een driejarig onderzoek moet komen dat inzicht moet bieden in het koloniale verleden van de Oranjes. De Nederlandse regering wil alvast 200 miljoen euro beschikbaars stellen voor projecten, die tot doel hebben het bewustzijn over de erfenis van de slavernij te vergroten en 27 miljoen euro voor het vastleggen van de geschiedenis in een museale omgeving. Edoch de Surinamers willen 40.000 euro voor iedere nazaat van de slavernij. Suriname heeft 600.000 inwoners, verdeeld in vele verschillende bevolkingsgroepen, die allemaal een link hebben met de slavernij. De belangrijkste groep is echter de Creoolse gemeenschap, die weer onderverdeeld kan worden in stads- en boslandcreolen. Deze laatste groep zijn de marrons, afstammelingen van de eertijds weggelopen slaven.  De boslandcreolen worden door de stadscreolen en andere Surinamers gediscrimineerd. Mij lijkt het zinvol om het beschikbare geld te besteden aan onderwijs en ontwikkeling voor de kinderen van de boslandcreolen. Veertigduizend euro per nazaat is belachelijk en Maarten van Rossum hoor ik zeggen: het geld wordt verjubeld aan de grootst mogelijke onzin  en wat is er makkelijker dan excuses aanbieden voor iets dat je zelf helemaal niet gedaan hebt. Nog sterker is zijn opmerking dat we moeten ophouden met die onzin.