Dorpen en steden zijn meestal rondom een plein gebouwd. Gemert daarentegen heeft een lintbebouwing en het dorp is in de loop van de tijd alleen uitgebreid in oostelijke richting. Dat Gemert deze unieke locatie heeft, heeft te maken met de Peelrandbreuk, die dwars door het dorp loopt en die de waterhuishouding beïnvloedt. Dit effect heeft ook tot gevolg dat het kasteel aan de westzijde een vrij schootsveld kreeg en dat daar in de loop van de tijd een interessant coulisselandschap is opgebouwd, dat bescherming behoeft.

Als men vroeger Gemert binnenkwam vanuit Erp en in ieder café een pilsje nam, te beginnen in de Fallie en eindigend bij de Zoete Moeder, dan was men ladderzat. De tijden zijn veranderd, veel café s zijn verdwenen en de huidige neringdoende moet moeite doen om het hoofd boven water te houden. Het winkelen is veranderd (blurring functions) en veel mensen trekken naar de stad of vergrijpen zich aan bol.com-achtige winkels. Om toch een levendig centrum te houden heeft de Gemeente dure adviesbureaus plannen  laten maken over het centrum, verkeer, detailhandel en ook  stedenbouwkundigen zijn geraadpleegd.

Over de rapporten is veel te zeggen en vragen zijn te stellen over het Vorstendom en het Kompark met postzegelparkjes. Ik wil me echter beperken tot de Kerkstraat, mijn domicilie. Het viel adviesbureaus op dat de bocht bij de kerk het vrije zicht belemmerd als je vanuit het Ridderplein of vanuit de Nieuwstraat komt. Een vreemdeling denkt dan dat na de bocht de wereld eindigt. Om dat te voorkomen kwam men met de oplossing om van het kerkplein een groot terras te maken. Een andere opmerkelijke vondst was dat men de Couleur Locale in de Kerkstraat (de karakteristieke bebouwing, de koffiebranderij en de goudsmid ) moet intensiveren. Ik heb dat ter harte genomen en heb ook een adviesbureau gevraagd wat ik daaraan zou kunnen bijdragen. Ze kwamen met het advies om de voormalige poppendokter/winkel te reanimeren en er een harnaswinkel van te maken. Uit de SWOT analyse kwamen alleen maar voordelen, zoals uniek, geen concurrentie, veel toekomstige toeristen/expats en passend bij het te vormen Vorstendom.

Zoals u wel zult begrijpen heb ik geen gebruik gemaakt van dit advies. De Gemeente zou de echte Couleur Locale  eenvoudig terug kunnen brengen door geen Cultuurpaleis voor de “upper ten” te bouwen maar de Kiosk op de markt terug te brengen en een Jongerencafé te realiseren zoals vroeger het Stumpke .