Ik volg nauwgezet de gemeentepolitiek en heb de afgelopen jaren gemerkt dat het in vrijwel iedere gemeente rommelt. De burger wordt vaak moedeloos als er weer een vergunning is gegeven voor een mega-varkensstal of een nieuwe mestverwerker. In het Eindhovens dagblad lees ik dat een burgemeester de kluit belazert, dat wethouders weggestuurd worden, dat de netwerken rondom de bestuurders elkaar de hand boven het hoofd houden en dat sommige investeerders wel erg veel profijt hebben van deze netwerkcorruptie.

In de verkiezingscampagne heb ik alleen maar gehoord dat iedere partij meer huizen wil bouwen, betere voorzieningen voor jongeren en ouderen wil realiseren, de lasten van de burgers wil verlagen en de onroerend goed belasting zeker niet wil verhogen. Een partij had zelfs de leuze: “Wij gaan het anders doen” alsof ze het de afgelopen jaren helemaal fout hebben gedaan. Op de verkiezingsavond heffen echter de winnende partijen het glas, ze doen een plas en laten alles zoals het was.

Iedere gemeente wil zich profileren als een bedrijfseconomisch gerund bedrijf. De werkelijkheid is echter dat door de bezuinigingen van de afgelopen jaren het ambtenarencorps in kwaliteit achteruit is gehold.  Niet alleen is dat zichtbaar bij de gemeentes maar ook bij overheidsinstanties zoals de belastingdienst.  Als ik naar de  gemeenteraadsvergaderingen van mijn dorp kijk kan ik niet nalaten te roepen: “Wie lacht er niet, die het gehannes van de politiek ziet”. De coalitiepartijen bepalen de dienst, vooraf zijn de beslissingen al genomen en de oppositie partijen zitten er voor spek en bonen bij. De term “gedeelde werkelijkheid” is een brug te ver voor de vele goedwillende amateurs, die op het pluche zitten. In een werkelijke democratie moeten partijen naar elkaar luisteren en is het walgelijk als alleen beslissingen genomen worden, die voor de achterban voordeel opleveren. In onze regio trekt van oudsher het CDA aan de touwtjes en vooral de boeren spinnen daarbij garen. Naast de boerenpartij hebben Koot en Bie indertijd de belachelijke situatie van belangenpartijen al aangegeven door aandacht te geven aan de Volkspartij tegen Enge Buren, De Bond tegen Trottoirterreur, de Algemene Recycling partij en natuurlijk de Tegenpartij.