In de Rijdende Rechter is Meester Frank Visser de scheidsrechter bij vele burenruzies. Het kan een verkeerd geplaatst hekje zijn, een boom die ver overhangt, een haan die ’s morgens vroeg al begint te kraaien of een raam waardoor de buurman gluurt naar de buurvrouw als zij in bikini in de tuin ligt.

Meestal worden deze problemen makkelijk opgelost door Meester Frank omdat de metingen van het kadaster duidelijk laten zien waar de erfgrens ligt en aan welke regels men zich moet houden. Dergelijke conflicten komen in alle lagen van de bevolking voor. Denk maar eens aan het conflict dat burgemeester Elly Blanksma van Helmond heeft gehad met haar buren in 2017 over het plaatsen van een muur. Vorige week moest Meester Frank een burenruzie oplossen in Helmond. Het waren geen bewoners van ’t Haagje, een oude volksbuurt, die in 2021 nog uitgebreid op de TV te zien was, maar bewoners van het seniorencomplex Residentie Brouwhorst. Je zou juist verwachten dat in een dergelijke Residentie de senioren een onderling probleem samen op kunnen lossen. Je zou ook verwachten dat Meester Visser voorstelt om een mediator in te huren, die de partijen bij elkaar zou kunnen brengen. Op het leesplankje van deze Helmondse bewoners komt dit woord echter niet voor.

Ik denk dat in ’t Haagje vroeger meer solidariteit was dan in Residentie Brouwhorst. Eventuele hinder van een partytent in de voortuin werd daar opgelost door met zijn allen aan het bier te gaan waardoor het juist gezellig werd. Opmerkelijk was de opmerking van presentator Viktor Brand, die concludeerde dat de plaatsnaam Helmond voor hem weer een nieuwe dimensie had gekregen.

Het was een tenenkrommende uitzending en ik heb weer een bietje Hellemondse Kwèèk opgehaald want ik was de woorden bakkes en grote smoel alweer lang vergeten. Het woord viswijf was nog netjes tegenover de woorden teringwijf, rothoer en kampkut.

Ik denk dat de Stichting “Haw Ut Hellemonds” de “Vergulde Hellemondse Kwèk”, een speciale gouden speld met bijbehorende oorkonde niet zal uitreiken aan de bewoners van  de Residentie Brouwhorst.

Barres