Handen wassen, mondkapje dragen, afstand houden en thuisblijven is het huidige credo voor “niet besmet raken”. Ignaz Semmelweis, was een Hongaarse arts in het Keizerrijk Oostenrijk, die in 1860 als eerste adviseerde om handen te wassen. In die tijd overleed meer dan 30%  van de kraamvrouwen in het ziekenhuis aan de kraamvrouwenkoorts. De ziekte werd veroorzaakt door artsen, die na de anatomiepraktika (lijken ontleden) aansluitend de kraamzaal bezochten. Semmelweis adviseerde de artsen hun handen te wassen, maar die waren in die tijd ervan overtuigd dat zij geen ziekten konden overbrengen. Uit rancune werd Semmelweis  ontslagen en hij is later overleden in een psychiatrische inrichting. Pas na zijn dood heeft hij gelijk gekregen. Een ander opvallende gebeurtenis in de geschiedenis is de spreuk van Pontius Pilatus: “Ik was mijn handen in onschuld” en gaf daarmee een woedende menigte de vrije hand om Jezus te veroordelen.

Handen spelen in ieders leven een belangrijke rol alhoewel we niet altijd de bedoeling begrijpen. Zo vertelde een Spekpater tijdens een retraite aan de ULO dat jongens altijd met hun handen boven de dekens moesten slapen. Ik begreep dat niet en vroeg aan mijn moeder wat daarvan de bedoeling was. Zij zei: “Ga maar helemaal onder de dekens liggen, want dat is lekker warm”. Nou zegt een hand meestal ook iets van iemands persoonlijkheid want heb je wel eens een handdruk gehad, die aanvoelde als een warm vochtig washandje. Een ferme handdruk, daarentegen, waarbij alle botjes van je hand kraken hoeft ook weer niet. De voormalige president Bokito van de VS pakte iemands hand stevig vast en probeerde dan de persoon autoritair naar zich toe te trekken.

Nou zijn er ook vele uitdrukkingen waar handen een rol spelen, zoals handjes thuis, handjes op de rug, twee handen op één buik, twee linkerhanden hebben, iemand op handen dragen en even de president een hand geven. In Den Bosch weten ze wat ze met de handen moeten doen want met Carnaval tamboereren ze: “En Nou Die Hendjes De Lucht in…”

Als een politicus vuile handen maakt wil dat zeggen dat hij niet eerlijk handelt of zich niet aan zijn afspraken houdt. Zijn de onlangs afgesloten regeringsafspraken gemaakt volgens het poldermodel, hebben de regeringspartijen de rug rechtgehouden of hebben ze vuile handen gemaakt door hun verkiezingsbeloften te verloochenen? De kiezer zal altijd bedot worden want die vuile handen zullen gewassen worden met mooie praatjes.