Kinderbijslag is in Nederland een sociale uitkering, die sinds 1941 wordt toegekend. Kinderbijslag hangt niet af van het inkomen van de ouders, dit in tegenstelling tot het kindgebonden budget, een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen, die sinds 2009 bestaat.  Er is ook nog een kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Daarvoor zijn een aantal criteria, o.a. dat men moet werken of een opleiding volgen. Men kan gemakkelijk legaal misbruik maken van deze toeslag want de ouders hoeven zich alleen maar in te schrijven bij een opleidingsinstituut maar het is niet wettelijk verplicht om lessen te volgen. Zo is het eenvoudig om met een beperkte investering jaarlijks duizenden euro’s te innen. Nu zijn er ook nog legio mogelijkheden om illegaal misbruik te maken van de kinderopvangtoeslag waar een heleboel bureaus een obscure rol in spelen en die daarvoor een hoge premie opstrijken. Het is dus niet zo gek dat de belastingdienst een aantal jaren geleden van de minister de opdracht kreeg om te controleren op fraude.

Heel veel ouders zijn slachtoffer geworden van de rigoureuze aanpak van de belastingdienst. Er is een compensatie regeling getroffen voor gedupeerde ouders van 30.000 euro en daarvoor hebben zich weer vele ouders gemeld die zelfs geen kinderen hadden. Sommige ouders zijn geëmigreerd naar hun land van herkomst en hebben een wensenlijstje ingediend om de onterechte terugvordering recht te zetten, in aanmerking te komen voor een compensatieregeling, een vergoeding voor gemaakte kosten in het buitenland, vliegtickets voor de heen- en terugreis, afbetaling van de schulden die in het buitenland gemaakt zijn en verhuiskosten. Ook zouden de remigranten binnen zes maanden na aankomst in Nederland een sociale woning moeten krijgen in een gemeente naar keuze.

Als baas van dit land zou ik kiezen voor één kinderbijslag, waarin een aantal vergoedingen verwerkt zijn en die maandelijks uitgekeerd wordt zonder bemiddeling van allerlei obscure private bedrijfjes. De belastingdienst moet dit controleren en daarvoor moeten een aantal extra competente ambtenaren in dienst genomen worden zodat we weer teruggaan naar de tijd waar neoliberalisering en privatisering de maatschappij nog niet verpestte en dat mensen krijgen waar ze recht op hebben.