De Japanse schrijfster Marie Kondo  is van mening dat weggooien van overtollige spullen dé sleutel is tot een beter leven omdat opruimen vooral gericht is op het “behouden van dierbare spullen”. De opruimgoeroe heeft mij geïnfecteerd en ik ben begonnen met het legen van enkele archiefkasten. Edoch, het legen wil niet erg lukken want ik vind  foto’s en brieven terug, die ik jarenlang kwijt was. Zoals een lange brief, die begint met “Beste vriend”. De afzenders zijn Jan van Hanneke Krans, Jan de Klumper, de Rooije Jan en Jan de Moervoor.  Een aantal mensen heeft direct in de gaten dat het niet vier afzonderlijke afzenders zijn maar één en wel mijn naamgenoot: Jan van Berlo.

Ik heb Jan indertijd gevraagd of hij, een autoriteit in gebedsgeneeskunde,  mij wilde informeren over de gebedsgenezers in Gemert. Eind 1983 was ik bezig met een onderzoek naar de achtergronden van de volks- en gebedsgeneeskunde. Het was niet alleen een interessante maar vooral een plezierige avond. Jan begint zijn brief dan ook met: “Ik hoop niet dat ik Uw avond bedorven heb met mijn humor, die deze avond eigenlijk niet tot doel had”. Hij vervolgt met: “Humor is echter een goede remedie tegen vele ziektes, en plezier is op zun tijd zeer nodig, omdat humor nauw verbonden is met tragiek en lijden”. Daar ben ik het helemaal mee eens want een clown kan meer genezing brengen dan een kar vol medicijnen. Jan heeft in zijn leven meer dan duizend mensen behandeld tegen de nare gevolgen van brandwonden en de daarbij behorende pijn, meestal veroorzaakt door barbecueën, vuurwerk tijdens Oud en Nieuw en kinderen, die hete pap van de tafel afgetrokken hadden en het over zich heen hadden gekregen.

Wat is nou het geheim van deze bijzondere gave? Veel mensen geloven er niet in. Zelfs de vrouw van Jan had twijfels. Totdat hun eigen kind zich goed verbrand had met een gloeiende pook. Ze zei: “Laat nou oe eigen kunsten maar eens zien”. Toen de pijn wegging geloofde ze pas in zijn “kunsten”. Een werkelijke verklaring kon Jan niet geven en de brief eindigt dan ook met de woorden: “Ik zeg met Shakespeare: Er is meer tussen Hemel en Aarde Horatio, dan door uw schoolse wijsheid wordt gedroomd”. Jan zou zeker gelachen hebben als ik opgemerkt zou hebben: “Ja zeker, vliegtuigstrepen en schapenwolkjes”.

Ik heb de brief weer opgeborgen!!