Als ik onze Mark vrolijk lachend in zijn spijkerbroek op de fiets zie zitten denk ik altijd dat hij de toneelacademie met cum laude heeft afgesloten. Hij is een “allemans” vriendje en niet kapot te krijgen maar ik ben wel bang dat zijn houdbaarheidsdatum verstreken is. De discussies over het achterhouden van informatie zal hem blijven achtervolgen maar het zal toch niet gebeuren dat de vertegenwoordigers van PVV, JA21 en Denk ons zullen toespreken vanuit het Torentje. 

“De Wereld Draait Door” is jarenlang een amusant programma geweest in de vroege avonduren met Matthijs van Nieuwkerk, die niet uit was om mensen te beschadigen, integendeel. Daarvoor in de plaats zijn vele praatprogramma´s gekomen, die alleen maar uit zijn op sensatie en iedereen mag zijn plasje doen over de mening of beslissing van een ander.  Het gebeurt zelden dat men de andere partij aanhoort om  te concluderen dat men het fout gezien heeft en dat men zijn eigen standpunten aanpast.

Ik heb enorme bewondering voor Pieter Omtzigt, niet alleen vanwege de toeslagenaffaire, maar vooral doordat hij modellen aan de kaak stelde. De overheid kijkt n.l. vooral naar modellen en niet naar de realiteit. De politieke partijen laten hun programma doorrekenen door de Centrale Rekenkamer en iedereen moet er op vooruit gaan. Pieter Omtzigt heeft serieus gekeken naar zo’n rekenplaatje. In zijn boek “Een nieuw sociaal contract” geeft hij een aantal voorbeelden zoals twee buren, die allebei in het onderwijs werken. Ze betalen allebei 600 euro huur. De ene buur, een vrouw met één kind werkt drie dagen in de week en verdient 21.800 euro. De andere buur is een man met twee kinderen en een zieke vrouw en werkt vijf dagen in de week en verdient 36.500 euro. Door allerlei toeslagen en belastingen hebben de man en de vrouw een vergelijkbaar besteedbaar inkomen van  31.000 euro. Hier klopt iets niet!!

Pieter Omtzigt is iemand, die niet alleen ontzag verdient maar ook iemand die ons vertrouwen in de toekomst geeft. De regering wil deze Pieter een functie elders aanbieden want hij is lastig!