In de jaren vijftig was de Nederlandse minister van Landbouw, Sicco Mansholt, de geestelijke vader van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid. Er moest een schaalvergroting plaatsvinden om aan de voedselschaarste te kunnen voldoen en de boeren kregen daarvoor ruime subsidies. In 1954 was er ook nog de ruilverkavelingswet waarbij  grote landbouwkavels werden gecreëerd, die beter bewerkt konden worden met landbouwmachines waardoor de boeren sneller en nog meer voedsel konden produceren.

Na zijn pensionering kreeg Mansholt spijt van de invoering van de landbouwsubsidies en schaalvergroting. Maar zijn pogingen om deze ongedaan te maken mislukten, onder andere door verzet van de boeren, die afhankelijk waren geworden van subsidies uit Brussel.

Op dit moment zitten we opgescheept met alle nadelen van de intensieve landbouw en veeteelt. Er moet enorm ingekrompen worden en het  landschap wordt met subsidies weer aantrekkelijk gemaakt voor flora en fauna. Zo zijn er ook geluiden om de nertsenboerderijen weer aan de natuur terug te geven en ook daarvoor zijn miljoenen beschikbaar. Bioboeren krijgen zelfs miljarden van Europa.

In de jaren 70 schreef de econoom Schumacher een boek met de titel “Small Is Beautiful”. Zijn filosofie was dat we een door consumenten gedreven manier van leven moeten terugschroeven. Productie technieken moeten aangepast worden aan de  menselijke behoeften en duurzaamheid is het nieuwe steekwoord!

Heeft de politiek dan jaren zitten slapen en heeft men het rapport van de Club van Rome: “Grenzen aan de groei” uit 1972 ook niet gelezen? Wat wel zeker is dat er een enorme sloot aan subsidies is uitgegeven.

In onze omgeving gelooft men nog steeds niet in “Small is Beautiful” want stallen voor varkens en koeien  worden steeds groter en de dichtheid van het aantal dieren is schrikbarend hoog. De bioindustrie zorgt voor een enorme overproductie, belast het milieu en is een kweekvijver voor allerlei infectieziekten. Hoe de bedrijvigheid op een boerderij vroeger was kan men alleen nog zien in een museum.