Na alle opiniepeilingen krijgen we nu de analyses van de Tweede Kamerverkiezingen. Het is duidelijk dat er een verschuiving naar rechts heeft plaatsgevonden alhoewel dat straks niet te zien zal zijn in een coalitie. Als men mij vraagt wat ik gestemd heb doe ik daar niet geheimzinnig over. Al mijn hele leven stem ik op de PvdA omdat die heel veel voor de arbeiders heeft betekend: zekerheid van een baan, vijfdaagse werkweek, verzorgde ouwe dag, een fijn en betaalbaar huis, een redelijk salaris en de jongeren kregen de mogelijkheid om te studeren.

Een van mijn grote voorbeelden was de populaire PvdA’er Jan Schaefer, wethouder Volkshuisvestiging in Amsterdam. Grote delen van de stad fleurden onder zijn bewind op: krottenwijken werden gerenoveerd en de bewoners keerden terug in schitterende huurwoningen. Hij joeg de bezem door de eigenmachtige Amsterdamse gemeentelijke diensten. Zijn beroemdste uitspraak was: “In gelul kun je niet wonen”!

De PvdA is veranderd en bestaat niet meer uit gedreven figuren zoals Jan Schaefer. Jan had minister willen worden maar belandde in de Tweede Kamer en is daar doodongelukkig geworden. De bleke dossier vreters en wereldvreemde doctorandussen noemde hij : “Geparfumeerde drollen”! Vlak voor zijn vroege dood zag Schaefer dat de PvdA niet meer opkwam voor “de gewone man” en “de zwakkere in de maatschappij”. Vooral Wim Kok is een neoliberaal pad ingeslagen en de PvdA heeft zitting genomen in kabinetten waar privatisering, reorganisatie en bezuinigingen de verzorgingsstaat de nek omdraaide. We werden bang gemaakt met termen als: de zorg wordt onbetaalbaar, de vergrijzing eet ons pensioen op en wij mogen de generaties na ons niet opzadelen met ons potverteren.

Het nieuwe adagium is deregulering waarbij de gemeente alles maar moeten regelen zoals de jeugdzorg, integratie en allerlei sociale regelingen. Onder druk van gemeentelijke bezuinigingen gaan  bibliotheken dicht, gymlokalen worden gesloten en verenigingen worden gekort, juist op die terreinen die moeten zorgen voor een sociale cohesie.

De meeste oudere kiezers van de PvdA herinneren zich de zaterdag waar ‘s morgens nog gewerkt moest worden en waar ’s middags vader het loonzakje naar moeders bracht!