In april 2013 onthulde RTL Nieuws, op basis van een vertrouwelijk politierapport, dat Bulgaren in Nederland via nep-adressen op grote schaal zorg- en huurtoeslag aanvroegen. In totaal zijn ongeveer vier miljoen euro aan onterechte toeslagen uitgekeerd.

Voor Nederlanders in het buitenland is in een eerdere periode meer dan 100 miljoen euro  aan kinderbijslag uitgekeerd. Door de Sociale Verzekeringsbank werd geconstateerd dat niet alleen in Marokko, maar ook in andere landen,  op grote schaal werd gefraudeerd. In Marokko gaat het niet alleen om “verzonnen” kinderen maar er werden ook massaal valse schoolverklaringen uitgegeven. Een aantal scholen bleek niet eens te bestaan. Kamerleden verdrongen toen zich voor de interruptiemicrofoon in de Tweede Kamer om de toenmalig staatssecretaris de mantel uit te vegen.

Het is bekend dat er enorme bedragen weglekken en bij de belastingdienst is nauwelijks capaciteit voor controletaken. Er komen nu wel een aantal geruchtmakende fraudes met kinderopvangtoeslagen aan het licht met enkele gastouderbureaus. Rapportages over de huisbezoeken bij gastouders en boekenonderzoek zijn incompleet en vaak tegenstrijdig. Daardoor kan er heel veel gesjoemeld  worden met het aantal opvanguren. Het gastouderbureau  speelt hierin een kwalijke rol want ze krijgt natuurlijk een hogere vergoeding als er meer gebruik gemaakt wordt van het aantal opvanguren. De ouders moeten echter bij een klein vergrijp het totale bedrag aan ontvangen toeslag terugbetalen.

Wat mij opvalt is dat er totaal niet gesproken wordt over de rol van de gastouderbureaus. Hoe vaak hebben zij contact met de gastouders, hoe vaak bezoeken zij de opvanglocaties en hoe ondersteunen zij de ouders.

Deze gastouderbureaus zijn lucratieve bedrijfjes, ze maken veel winst maar alle ogen zijn gericht op de belastingdienst. Controleren ze niet dan is het niet goed, controleren ze wel dan is het ook niet goed.  Alle Kamerleden staan nu weer op hun achterste benen en er is zelfs een Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag!!