GroenLinks wil 18-jarigen tienduizend euro startkapitaal geven om te investeren in hun ontwikkeling. Er zijn positieve maar meer negatieve opmerkingen hierover gemaakt.

  • Het is goed voor jongeren om arm te beginnen en financiële wijsheid op te doen.
  • Zo’n groot bedrag ineens kan een gezin ontwrichten, het kind krijgt plotseling meer geld op zijn rekening dan dat de ouders ooit hebben gespaard.
  • Als je moet werken voor je geld dan ga  je zorgvuldig om met je bestedingen.

Er zijn dus veel opmerkingen, die tegen het geven van zo’n groot bedrag ineens zijn.

Beter kan men het geld besteden aan het aanvullen van een nieuw in te voeren studiebeurs. Vanaf de jaren vijftig kreeg men een studietoelage, die afhankelijk was van het inkomen van de ouders. In 1986 werd de basisbeurs ingevoerd waarna iedere student voortaan hetzelfde bedrag per maand kreeg. Toen was het nog mogelijk om de eeuwige student uit te hangen zoals Maurice Verhagen, ooit minister van economische zaken, die 11 jaar over zijn studie gedaan heeft. Na de basisbeurs is de tempobeurs ingevoerd, die weer vervangen is door het huidige leenstelsel en er is ook een prestatiebeurs geweest, waarbij de verplichting was dat men binnen een gestelde termijn afstudeerde.

Dit laatste lijkt mij een goed idee ter vervanging van het huidige leenstelsel. Niet  alleen voor de universiteit maar ook voor alle beroepsopleidingen. Het is volgens mij heel redelijk om studenten een ruime studiebeurs te geven afhankelijk van de studieprestatie. Men kan nu te gemakkelijk geld lenen van de overheid waardoor enorme studieschulden opgebouwd worden, die wel terugbetaald moeten worden. Menig student denkt: dat terugbetalen komt later wel en we zien wel wat de toekomst brengt. Met een prestatiebeurs en extra 10.000 euro kunnen studenten een extra pilsje pakken en genieten van het studentenleven dat je maar een keer kan meemaken. Ik denk daarbij aan de operette “The Student Prince” waarin Mario Lanza, staande op een stamtafel met studenten een drinklied zingt.

Dit lied gaat niet over onze koning Willem Alexander alhoewel die in zijn studententijd: “Prins Pils” genoemd werd.