Jaren geleden werd de term: “assertieve levensstijl” geïntroduceerd. Dit was een aanduiding voor de mentaliteit van mensen met een kort lontje en weinig zelfbeheersing. Deze mensen willen gewoon zichzelf zijn en bevrediging van eigen behoeften heeft de hoogste prioriteit. We kunnen het ook in andere woorden zeggen deze mensen zijn ordinaire relschoppers en willen chaos creëren.  De rellen met jongeren in diverse woonwijken in Den Haag en Utrecht zijn daar een voorbeeld van. Men zegt dat de jongeren de coronacrisis zat zijn en dat de hitte en verveling de aanleiding zijn van dit abnormale gedrag.

Wat is nou de reden van het debiele gedrag van deze reljeugd? Zouden het de veranderingen zijn in onze maatschappij, de opwarming van de aarde, de plastic soep, vluchtelingenkaravanen. Of zou het een uiting kunnen zijn van de onvrede over het grote verschil tussen arm en rijk, een mindere kans op de arbeidsmarkt of het lak hebben aan BOA’s en politieagenten. Natuurlijk spelen het makkelijk verkrijgen van alcohol en roesmiddelen een rol dat men geen respect meer heeft voor gezag.

De drillrapgroepen waarin groepen jongeren  elkaar via clips aanvallen en uitdagen, baren ook zorgen. Zij zijn verantwoordelijk voor het in scene zetten van geweldsincidenten en als laatste kan de belabberde situatie genoemd worden in de huiselijke omgeving van vele jongeren.

Vroeger noemden wij het brommerjeugd of nozems die werden omschreven als probleemjongeren of opstandige jongeren en werden ook wel brozems genoemd. Ook herinneren we ons de provo’s, een anarchistische protestbeweging grotendeels geweldloos, die vooral zichtbaar werd door het provoceren van de gevestigde orde. Onze ouders moeten radeloos geweest zijn met de toen losgeslagen jeugd en zullen vele malen geroepen hebben: `Wat moet daar van terecht komen?

Een mooi voorbeeld van de losgeslagen jeugd van toen kunnen we zien in de film “West Side Story” en vooral de tekst van het liedje: Gee Officer Krupke  geeft de sociale ongelijkheden aan, die ervoor zorgde, dat de jongeren in the Jets, een straatbende, terecht zijn gekomen