Verbaasd heb ik het artikel in het ED van 9 juli j.l. gelezen over het bezoek van de landbouwgedeputeerde voor Noord-Brabant mevr.  Elies Lemkes, voormalig voorzitster van de ZLTO, aan enkele boeren in Laarbeek.  Zij is op het schild gehesen doordat het CDA een coalitie gevormd heeft met FvD. Landelijk heeft het CDA aangegeven nooit samen te gaan met FvD maar in Noord-Brabant verkoopt het CDA  desnoods zijn ziel aan de duivel om een meerderheid te krijgen. De opmerking van de gedeputeerde dat de landbouw en natuur bondgenoten zijn baseerde zij op het inzaaien van een bermstrook met wilde bloemen, die ook het imago van de boer omhoog moet krikken.

Het was plezierig geweest als Elies Kemkes ook een bezoekje had gebracht aan de verontruste bewoners van de wijk Paashoef in Gemert. Er zijn daar plannen voor uitbreiding van een varkensstal in de nabije omgeving met enkele duizenden dieren.

Misschien had Elien Kemkes ook nota kunnen nemen van onderzoek van de Amerikaanse universiteit Harvard en de Engelse universiteit van Birmingham, die een overtuigend verband leggen tussen het hoge aantal coronaslachtoffers in deze regio en de luchtvervuiling met fijnstof. Een stijging van 1 microgram fijnstof per kubieke meter zou het aantal coronadoden met 15% procent doen toenemen. Indertijd zijn met het ontwikkelen van een LOG (Landbouw Ontwikkelingsgebied), dat trouwens op een fiasco is uitgelopen, ook metingen verricht door het RIVM, die toen concludeerde dat er wel een verhoging was van de ammoniakconcentratie maar geen alarmerende concentraties fijnstof  voorkwamen in onze gemeente.  De discrepantie tussen de metingen van het RIVM en bovenstaande universiteiten is gelegen in het feit dat er verschillende ondergrenswaarden zijn gehanteerd. Door de ondergrens omhoog te schroeven zul je nooit verontreinigen aantonen.

Dit is manipuleren met gegevens waardoor de bevolking zand in de ogen gestrooid wordt. Er moet een duidelijk beleid komen omtrent het verlenen van vergunningen. Het is moreel verwerpelijk t.o.v. een ondernemer die grote investeringen moet doen, om een verleende vergunning in te trekken maar een gedoogbeleid hanteren is weer moreel verwerpelijk t.o.v. de vele bewoners. Het is belangrijk om vooraf te overleggen met diverse instanties, óók politieke partijen in de oppositie, betrokken bewoners en ondernemers.

Nu krijgen de bewoners waarschijnlijk het advies een mondkapje te dragen tegen de fijnstof en een wasknijper op de neus te zetten tegen de stank. Is het zwartgallig om te constateren dat er een crematorium gebouwd gaat worden in de nabije omgeving.