Het merendeel van de bijna 6.000 doden t.g.v. de coronavirus epidemie bestaat uit ouderen en waarschijnlijk komt dat door een verminderde immunologische afweer en/of eventueel onderliggende aandoeningen. Er is veel discussie over de “ophokplicht” en het leed dat hierdoor veroorzaakt wordt, vooral voor de ouderen die bezoek hebben gehad van Dr. A. Een opmerking van een moeder tegen haar zoontje heeft diepe indruk op mij gemaakt: “Je mag Opa niet aaien, want dan gaat ie dood!” Boos ben ik geworden op de uitspraak van Marianne Zwagerman (columniste Volkskrant) die zegt dat het belachelijk is dat alle aandacht is gericht op het redden van levens van bejaarden (in haar woorden “dor hout”). Ook grievend is de opmerking van Jort Kelder,  die vindt dat het ongelofelijk zonde is dat de economie aan gort wordt geholpen om levens te redden van obese rokende bejaarden.

Het kiezen voor de gezondheid of economie is een ethisch dilemma. In Afrika treft een  lockdown vooral de armen en miljoenen mensen zullen sterven van de honger. In Nederland zijn we boos omdat de terrassen gesloten zijn en  dat we niet op vakantie kunnen. De toekomst zal uitwijzen of de beslissing van de overheid de juiste is. Volgens Ab Osterhaus, onze TV-viroloog, zou het verstandiger geweest zijn om nog enkele weken erg voorzichtig te zijn. De toekomst zal uitwijzen of er een tweede piek komt in corona-infecties wat aangegeven wordt door verschillende virologen.

Even terugkomen op onze ouderen. Deze generatie heeft na de oorlog gezorgd voor de wederopbouw van Nederland en heeft de oorlogsschade hersteld. Toentertijd waren er nog geen CEO’s, bonussen en een graaicultuur. Ook waren er geen “kakkers” die het hoogste woord hadden in allerlei TV- en radioprogramma’s. Zaterdags moest nog gewerkt worden en onze ouders hadden allemaal een belangrijk doel: “onze kinderen zullen het beter krijgen dan wij”. Ze wilden dat hun kinderen door een betere opleiding meer mogelijkheden zouden krijgen op de arbeidsmarkt.  De nieuwe generatie na de oorlog heeft door de vele beroepsopleidingen en opleidingen zoals de Mulo, kweekschool en HBS ook banen gekregen in het onderwijs of hebben een baan gevonden bij banken, posterijen, in de zorg of medische wereld. Een enkeling had het geluk een universitaire opleiding te mogen afronden.

Dat nu een bovenlaag deze ouderen dor hout  en rokende obese ouderen durft te noemen is schandelijk. Tegen Marianne Zwagerman en Jort Kelder zou ik zeggen: “dit heurt niet!!!!