Nog niet zo lang geleden stond het Malieveld in Den Haag vol met ronkende tractoren  die tussen de 50 en 100.000 euro kosten. Dit geeft aan dat de boeren veel moeten investeren om een boterham te verdienen. De boeren waren in opstand gekomen omdat de overheid stikstofnormen hanteert die volgens hen onrealistisch zijn en zelfs onhaalbaar. Er werden zelfs vergelijkingen gemaakt met de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

In bijna alle Peelgemeenten is er een coalitie waar het CDA de boventoon voert. De CDA is van oudsher een boerenpartij,  die dan ook vele vergunningen afgegeven heeft waar vooral de boeren profijt van hebben gehad. Als ik naar de nertsenfokkers kijk zie ik dat die zelfs voorkomen in de Quote 500 wat betekent dat ze goed geboerd hebben. Nu wordt er ook gezegd dat de boeren de best betaalde ambtenaren zijn in Europa want er is een constante geldstroom naar de landbouw en veeteelt.

Als ik als burgerman door de weidse dreven fiets zie ik een landschap dat gedomineerd wordt door een monocultuur mais. De gronden worden in het voorjaar besprenkeld met de mest van het vee dat in de stallen moet verblijven. Economische motieven zijn hier de drijfveer.

Nu was er een verandering gaande en in het Provinciebestuur van Noord Brabant werd ook aandacht besteed aan het milieu en cultuur omdat in het bestuur meerdere partijen aanwezig waren. Een voordeel van de democratie zou ik zeggen. Edoch de boeren waren niet tevreden en het CDA is een coalitie aangegaan met het Forum voor Democratie. Weg cultuur, weg met het milieu en vooral aandacht voor de boeren en de gedeputeerde voor landbouw, Annemarie Spierings (D66) is vervangen door Elies Lemkes (CDA), voormalig voorzitster van de ZLTO.

Jammer! Een gemiste kans en in plaats van een samenwerking van diverse geledingen is er een polarisatie opgetreden waar vooral de boeren garen bij spinnen. Het is geen gunstige ontwikkeling en ik denk dat het CDA zichzelf in de voet heeft geschoten. Een identiteitspolitiek realiseren door een coalitie te vormen met Forum voor Democratie, een partij die flirt met fout-rechts, is ronduit discutabel.