De opmerking: “Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt!” zou een opmerking kunnen zijn van de Griekse filosofen Plato of Socrates. De opmerking is echter afkomstig van onze eigen wijsgeer Johan Cruijff. Johan heeft vele originele gedachten en vele mensen citeren hem regelmatig: “Iedere nadeel hep zijn voordeel!” of “Je gaat het pas zien als je het doorhebt!” Als Cruijff spreekt, worden gemeenplaatsen plotseling filosofische ontboezemingen. Er is hiervoor zelfs een term: het  Cruijffiaans denken.

Nu is er wereldwijd een pandemie uitgebroken en is onze hele maatschappij aan het veranderen. Er is een streep gezet door het oude normaal, we leven in een anderhalve meter economie, er is een touch-free samenleving en we zijn online gaan werken.

In het oude normaal zijn veel overheidsinstellingen en publieke bedrijven geprivatiseerd en in Nederland zijn staatsbedrijven verkocht (Postbank, PTT, DSM) en werd marktwerking in de nutssector gecreëerd. De voordelen van deze privatisering werden breed uitgemeten en de nadelen werden onder het tapijt gemoffeld. Langetermijnbelangen (milieu, werkgelegenheid) werden ondergeschikt aan kortetermijnbelangen, zoals het creëren van aandeelhouderswaarde en de  excessieve zelfverrijking via bonussen.

De privatisering in de gezondheidszorg heeft zich gekenmerkt door mismanagement (failliete ziekenhuizen), fraude met PGB-gelden en de criminele zelfverrijking waarbij bestuurders zichzelf via creatieve constructies verrijkten. Zorgverzekeraars worden geleid door managers, die geen verstand hebben van zorg maar wel van cijfertjes en geld. Zij hebben gezorgd voor een hoge werkdruk, beperkte loopbaanmogelijkheden en een armetierig salaris voor het zorgpersoneel dat in grote getale de gezondheidszorg heeft verlaten

Nu is er in de afgelopen weken veel gebeurd en we mogen trots zijn op ons zorgpersoneel en daarom hoop ik dat er in de komende tijd vooral gekeken wordt naar de werkomstandigheden en salaris van het zorgpersoneel en dat de managers en CEO’s eens flink op hun donder krijgen. Dan krijgt onze wijsgeer Johan Cruijff toch nog gelijk: “vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.