Van tijd tot tijd gooi ik oude knipsels weg in de papierbak, die opgehaald wordt door Blink en helaas niet meer door mijn vrienden van Pandelaar 104.  Een knipsel uit het Gemerts Nieuwsblad met de titel: www.overbodigeregelsingemertbakel.nl viel mij op. Ik kon het niet nalaten om het artikel nog eens te lezen omdat de wet- en regelgeving in Nederland op dit moment een heikel punt is. Helaas is het MOR (Meldpunt Overbodige Regels) in Gemert-Bakel niet meer online. Waren er teveel of juist te weinig meldingen? Wel heb ik ergens gelezen dat in die tijd bijna zeventig regels van de 175 verwijderd zijn van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Laat nu toevallig in mijn te verwijderen knipsels ook een artikel uit de Volkskrant van 2014 zitten met de titel: “Weg met de regels, maar is dat slim?” In dat artikel, en het stond er echt, was het in Gemert-Bakel verboden om een schip af te meren in openbaar water. In Gemert is echter geen openbaar water, behoudens hier en daar enkele vennetjes. Men heeft met het verwijderen van deze regel echter geen rekening gehouden met  toekomstige rondvaarten door de binnen- en buitengracht met fluisterboten vol met kakelende toeristen. Ook is de vergunningplicht voor straatmuzikanten afgeschaft en worden de bewoners, die hun auto wassen bij  (dreigende) vorst en het water op de weg laten lopen, niet meer gecontroleerd. Nieuwsgierig geworden las ik ook dat in Gemert-Bakel een artikel over geluidshinder door dieren gehandhaafd bleef. Er kwamen wel veel klachten maar de politie kon er niet tegen optreden,  de mensen moeten het zelf maar oplossen.

Nu zijn er elders in Nederland ook gemeenten bekend met onzinnige regels, zoals in Urk waar op zondag postduiven niet mogen vliegen, in Haarlem meeuwen niet gevoerd mogen worden en in Maastricht het verboden is om te stoepkrijten. Wereldwijd zijn er ook onzinnige verboden zoals in de VS waar het verboden is om vissen dronken te voeren (Ohio), waar het voor mannen met een snor verboden is om vrouwen te kussen (Eureka), waar het verboden is om je huisdier een sigaar aan te bieden (Zion). In Singapore is het verboden om in een lift te plassen! Nu zijn er in Gemert nog wel een paar onzinnige regelingen zoals de vele snelheid beperkende maatregelen c.q. wegversmallingen. Een consequente controle op de  snelheid van 30 km per uur in het centrum zou zinvoller zijn