Deze week is bekend geworden dat in het dorp Ruinerwold een vader met zes kinderen jarenlang in een kelder ondergedoken zijn. De eerste berichten geven aan dat de familie heeft gewacht op het einde der tijden. De media hebben daarna meer informatie gegeven van deze absurde situatie en de vader blijkt een soort Heiland te zijn.

Nu zijn wij hier in het Roomse Brabant opgegroeid met het feit dat er inderdaad een einde der tijden moet zijn. In het christendom duidt de eindtijd vaak de Grote Verdrukking aan, die aan de wederkomst van Jezus voorafgaat.

Bij het einde der tijden of het laatste oordeel zullen de doden uit hun graven herrijzen om samen met de dan levenden het loon voor hun levenswandel te ontvangen. Één groep zal verbannen worden naar “de buitenste duisternis” (de hel) en de andere groep krijgt het eeuwig leven in een nieuwe hemel.

Wanneer Jezus terugkomt is onbekend en dat was ook de reden dat ik altijd een sprintje inzette als ik het plaatselijke kerkhof passeerde. Ik vond alles prima maar ik was bang dat op dat moment het einde der tijden zou aanbreken en dat iedereen dan uit zijn graf zou komen.

Het gebeurt echter nog regelmatig dat er groepen zijn, vaak onder begeleiding van een soort messias, die nog geloven in een eind der tijden. In Nederland is vooral Lou de Palingboer bekend, die zich in de jaren zestig gedroeg als een sekteleider die de taak had om de mensheid te redden. Lou is dood maar de wereld draait nog steeds!!!

In Amerika hebben we nog een andere beweging en wel de Doomday Preps, mensen die zich voorbereiden op het einde der tijden. Zij denken dat de wereld vergaat door economische, sociale of nucleaire rampen. Zij bouwen grote ondergrondse bunkers en slaan allerlei  voedselvoorraden op om de laatste dag te kunnen overleven.

Ook kan de wereld vergaan als iemand je in de steek laat zoals Skeeter Daviszing in “The end of the world”.