Het meesters van mijn Lagere School waren autoriteiten in ons dorp en waren de leidende figuren in het verenigingsleven. Ze waren naar de kweekschool geweest en hadden daar veel theoretische vakken, zoals rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde  gevolgd om hun vakkennis te vergroten en hadden in het laatste jaar stage gelopen op een lagere school. Tegenwoordig gaan de studenten, die leraar willen worden op een basisschool,  naar een Pedagogische Academie. Het kennisniveau is in de loop van de jaren echter  “afgezakt” naar een bedenkelijk niveau en de overheid heeft maatregelen genomen. Er worden nu eisen gesteld aan de reken- en taalvaardigheden en men moet toetsen afleggen om op de opleiding te mogen komen of te blijven. Er is echter een enorm leraren tekort  en men twijfelt of men deze eisen moet laten vallen.

Natuurlijk zijn de tijden veranderd en moet de huidige leraar voldoen aan een aantal voorwaarden: hij moet een gastheer zijn, een presentator, een didacticus, een leercoach, een pedagoog en een administrateur. Ook is de samenstelling van de klassen veranderd en moet hij aan allerlei verschillende soorten leerlingen lesgeven. Ook de methodiek van het onderwijs is aan verandering onderhevig. Het klassikaal onderwijs van vroeger is vervangen door passend onderwijs, individueel onderwijs, spelenderwijs leren, zelfstandig leren, zelfgestuurd leren, probleem gestuurd leren, leren leren en ga zo maar door. Ook wordt gedacht dat de smartphone de school overbodig maakt want men kan toch alles opzoeken en anders kan men aan Siri wel vragen wanneer de Tweede Wereldoorlog was.

Ook een belangrijk feit is dat de ouders binnengedrongen zijn op de scholen en de leraar moet vooral aandacht schenken aan hun kinderen. Ook moet de leraar alle resultaten en bijzondere zaken vermelden in een leerlingvolgsysteem en dan hebben we het nog niet over het salaris gehad. We nemen afscheid van de oude kwekelingen want die meesters en juffen gaan met pensioen. Deze oude meesters en juffen hadden heel veel kennis en kunde in hun persoonlijke bagage alhoewel sommigen de rekenliniaal op de verkeerde manier gebruikten.