Het Amsterdams Museum heeft besloten om de term Gouden Eeuw te veranderen in de 17de eeuw. De reden hiervoor is dat in deze eeuw veel mensen slachtoffer zijn geworden van uitbuiting, moord en slavernij. Volgens sommigen moeten we ook een boetekleed aantrekken voor de 17de eeuwse culturele en financiële rijkdom, die verkregen is over rug van anderen. Nu ben ik van mening dat wij daaraan niet schuldig zijn, alhoewel we ons wel mogen schamen over allerlei misstanden. 

Vroeger heb ik geschiedenis moeten leren uit de leerboeken van pastoor August Commissaris. Voorin het boek stond “imprimatur” en dat was de Latijnse benaming van de officiële toestemming van de bisschop dat deze leerboeken gebruikt mochten worden. De Gouden eeuw werd hier al de zeventiende eeuw genoemd omdat de voorspoed, vrede en weelde van Holland mede te danken was aan de gewelddadige verstikking van Brabant en Vlaanderen. Duidelijk werd aangegeven dat er een rivaliteit was tussen protestanten in het noorden en de katholieken in het zuiden.

Ook werd in het boek een hoofdstuk besteed aan het Liberalisme, Socialisme en Katholicisme. Alleen het Katholicisme was op weg naar een volmaakte samenleving en missiewerk was nodig voor de “voortplanting des geloofs” in allerlei onderontwikkelde gebieden. Het missiewerk  moest een volksbeweging worden en heel veel energie werd besteed om voldoende roepingen  te krijgen.

Nu weten we allemaal dat de maatschappij erg veranderd is en ook de misstanden in  de Katholieke kerk hebben ervoor gezorgd dat de kerk een marginaal instituut is geworden.

Het is moeilijk om situaties in verschillende tijden te vergelijken en men mag daarover een oordeel te hebben maar men moet het niet wegpoetsen. Bovenstaande doet me trouwens denken aan de opmerking van een goede kennis die opmerkte dat hij in gouden tijden zijn liefje wel had kunnen opeten en nu bitter zei dat hij spijt had dat hij dat toen niet gedaan had.

Zo zie je maar dat tijden kunnen veranderen want een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding terwijl ze ooit begonnen zijn in een periode met alleen “Golden Days” .