Voetbal is volksport nummer één! Vroeger waren twee jassen al voldoende om een goal te maken. De aanvoerders gingen op een afstandje van elkaar staan en om de beurt werd de ene voet voor de andere gezet, hak tegen neus, en wie het eerst het gat kon dichten mocht beginnen met kiezen. Iedereen, zwart of wit, mocht meedoen en alhoewel men het woord nog niet kende was er toen al sprake van integratie.

Jaren later, toen tennis nog een elitaire sport was, heb ik een keer een clinic meegemaakt. Op de televisie had ik gezien dat spelers een gevaarlijke sliding moesten maken om de bal terug te kunnen slaan en ik dacht: dat zal mij niet gebeuren. Voor ik de tennisbaan opging deed ik mijn voetbalschoenen aan maar werd direct van de baan gestuurd. Bij de eerste keer dat ik aan de beurt was gaf ik die bal een enorme klap en toen hij in net belandde riep ik: GOAL!!! Maar de instructeur zei: 0-15, waarop ik murmelde: tellen kunnen ze ook al niet. Na die onthutsende ervaring heb ik later jarenlang toch met heel veel plezier getennist. De tenniscompetitie is deze week weer begonnen en op zaterdag en zondag zal André Hazes in de kantines van volksport nummer twee, weer duidelijk hoorbaar zijn.

De vierde sport in Nederland qua deelnemers is de golfsport. Enkele jaren geleden heb ik tijdens een personeelsuitje een golfclinic meegemaakt. Vooraf moesten we allerlei oefeningen doen en daarna mochten we de balletjes zo ver mogelijk in een weiland (court) slaan. Ik heb eens rond gekeken en kwam toen tot de conclusie: Golf is niet mijn ding. De fysieke eisen, die gesteld worden zijn nihil en een sociale interactie tussen gelijken is voor de meesten belangrijker dan het spel. Ook het aprés-golf, het “ons zoekt ons” of het “mij zoekt jou” is het tegenovergestelde van integratie.

We leven in een Société de Marchandise, een maatschappij waar alles draait om het vergaren van geld en niet om een eerlijke verdeling daarvan. Het is een sterk geïndividualiseerde samenleving waar veel mensen moeite hebben zich te handhaven. De overheid speelt een belangrijke rol in een eerlijke verdeling van financiële middelen maar in de gemeentebegroting van 2019 wordt bezuinigd op 32 (!) sociale-(on)kostenposten. Voor de golfclub worden verliezen gedeeltelijk weggepoetst en is de term “too big to fail” van toepassing en geldt “whole in one”.