Op rijkswegen vallen veel slachtoffers bij kop-staartaanrijdingen. Hierbij rijdt een  voertuig, vaak zonder te remmen, op volle snelheid in op een file. Veel slachtoffers zijn ook te betreuren bij ongelukken waarbij een obstakel zoals een boom of geleiderail in de berm geraakt wordt.

De meeste ongelukken ontstaan door afleiding, alcoholgebruik, te hard rijden en in slaap vallen. „Dat laatste kan vooral bij vrachtwagenchauffeurs een rol spelen die op cruise control rijden. Opvallend is ook dat er dodelijke slachtoffers vallen die geen veiligheidsgordel dragen.

„Ook frontale botsingen op enkelbaans wegen en aanrijdingen van voetgangers die zich op de rijbaan bevinden scoren hoog in de statistieken.

Nu wordt er veel aandacht besteed aan aanpassing van de snelheid op veel wegen. De snelheid op een autosnelweg is 130, 120 of 100 kilometer per uur. Op een doorgaande provinciale weg is de snelheid 80 kilometer maar soms ook 60. Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 50 km/h. Tegenwoordig wordt het bebouwde kom-bord ook wel gecombineerd met een 30 km bord. Dan geldt 30 km/h als snelheidslimiet en als reden wordt gezegd dat de overlevingskans voor voetgangers bij een autoaanrijding met 50km/h tientallen procenten groter is dan met 30 km/h. Bij woonerven mag men niet harder rijden dan 15 km/h.

Helaas wordt er te weinig aandacht besteed aan de verkeershufters, die geen afstand bewaren, te snel rijden, of met een borrel op achter het stuur kruipen, die we allemaal zonder overdrijving als criminelen kunnen omschrijven. Eigenlijk zou men bij overtredingen een boete op moeten leggen naar draagkracht.

Ik denk dat iedereen zich dan tweemaal zal bedenken om asociaal gedrag in het verkeer te vertonen en dat zal zeker meer effect hebben dan aanpassing van al die  verschillende snelheden.