De sociale democratie heeft veel te danken aan de PvdA. Zo heeft vadertje Drees ervoor gezorgd dat in 1956 de Algemene Ouderdoms Wet (AOW)  tot stand is gekomen waardoor iedereen vanaf 65 jaar een uitkering krijgt. De arbeidersbeweging heeft er ook voor gezorgd dat in 1960 een vijfdaagse werkweek is ingevoerd.

Sinds 1956 is er een beurzenstelsel in het leven geroepen waardoor kinderen uit kansarme milieus  de mogelijkheid kregen om aan een universiteit te kunnen gaan studeren. Heel veel zaken voor arbeiders zijn gerealiseerd en daarom ben ik ook altijd blijven stemmen op de PvdA.

Vorige week was Lilianne Ploumen,, een PvdA coryfee,  in Jinek en toen ben ik een beetje van mijn geloof gevallen. Tijdens de uitzending werd een lans gebroken voor een lesbisch echtpaar dat graag een kind wilde hebben via kunstmatige inseminatie. Met volle overtuiging werd gesproken dat er van een medische indicatie sprake was omdat er geen man in het spel was. Alleen het sperma was belangrijk en de kunstmatige inseminatie van vele duizenden euro’s  zou vergoed moeten worden via de zorgverzekering. Lilianne Ploumen vond dat er actie ondernomen moet  worden want iedere kinderwens, ook van een lesbisch paar, moet vergoed worden. Via de actiegroep: “Magikjekwakkiedan” wil men zelfs een rechtszaak aanspannen tegen de Staat der Nederlanden.

De zorgverzekering is  in het leven geroepen zodat iedereen de nodige medicijnen en een adequate behandeling door de huisarts en/of van een ziekenhuis moet kunnen krijgen.

De zorgverzekering is echter uitgekleed want sommige medicijnen worden niet vergoed door de basisverzekering en men moet naast de eigen bijdrage van 385 euro daarvoor een extra  verzekeringen afsluiten. Zou het niet verstandig zijn om  een basisverzekering in het leven te roepen waarin alle noodzakelijke medicijnen en zorg ondergebracht worden en een extra aanvullende vrijwillige verzekering waarin o.a. KI of cosmetische veranderingen ondergebracht kunnen worden, die niet direct medisch noodzakelijk zijn.

Ik hoop dat de PvdA zich in de toekomst blijft bekommeren voor de zorg van echte kwetsbare groepen.