Als ik Nashville hoor moet ik denken aan de hoofdstad van Tennessee, het centrum van de countrymuziek, die ook wel Music City genoemd wordt.  In Nederland kent men sinds kort Nashville vooral vanwege het Nashville-manifest. In deze verklaring staat, hoe christenen om moeten gaan met het geloof, het huwelijk en seks. Omdat de gelovigen in het manifest homoseksuele relaties afwijzen, noemen critici het wel een homohaatmanifest.

Het manifest bestaat uit 14 artikelen en veel mensen vallen al over het eerste artikel waarin staat dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Verder wordt ontkend dat het huwelijk bedoeld is als een homoseksuele polygamie of polyamoreuze relatie.

Er is nu een geweldige opschudding ontstaan omdat de arme Kees Van der Staaij, een geestige en gevatte man in de kamer, het manifest heeft ondertekend. Helaas kunnen aardige mensen ook slechte dingen zeggen en heel Nederland gaat in de aanval. Zijn medestanders, ongeveer 200 mede-ondertekenaars, zijn allemaal leden van de orthodox-protestantse kerk. Mijn voorstel is om deze mannenbroeders in de Biblebelt in hun vet gaar te laten smoren en verder aan de Nashville-verklaring geen aandacht meer te besteden.

Ik heb nog een ander voorstel om de homoseksuelen op te vangen in de roomse kerk. Voor iedere gelegenheid en vereniging hebben de roomsen wel een heilige. Heel veel schuttersgilden hebben Sebastiaan als hun patroonheilige. Sebastiaan is een pilaarheilige, die de aandacht getrokken heeft van homoseksuelen met zijn dromerige en smachtende blik. Bovendien is de jonge man gespierd, slank en staat meestal naakt op zijn console te pronken. Zullen we deze Sebastiaan uitroepen tot beschermheilige van niet alleen de homoseksuelen maar voor alle  LHBT’ers.

We kunnen dan één keer per jaar met de heilige Sebastiaan in processie door de straten trekken waardoor alle LHBT’ers heel veel aandacht krijgen. We hoeven ons dan ook niet meer te storen aan de jaarlijkse overdreven en demonstratieve Gay Pride!!