De opstand van de gele hesjes geeft de onvrede weer van de burgers. Er zijn een aantal  redenen voor deze onvrede:

Als eerste: burgers worden niet gehoord bij internationale afspraken die gemaakt worden.

De G20 kwam bijeen in Buenos Aires, een deel van het gezelschap spoedde zich vervolgens naar het Poolse Katowice, voor het klimaat. Het gezelschap verplaatste zich dan verder naar de Marokkaanse stad Marrakesh voor het migratiepact van de Verenigde Naties. De EU-leiders gaan dan weer naar Brussel om te gaan praten over de Brexit.

Deze nieuwe verdragen gaan het leven van burgers verregaand beïnvloeden.

Een ander punt van onvrede is de verdeling van kapitaal. In Nederland bezit de rijkste 10 procent van de bevolking meer dan de helft (61 procent) van het totale vermogen in Nederland.

Het derde punt van zorg zijn de snelle ontwikkelingen op biotechnologisch en informatietechnologisch gebied. De grote vraag is of deze ontwikkeling genoeg banen geeft in de toekomst voor de  jonge generatie.

Als we naar diverse ontwikkelingen in de geschiedenis gaan kijken zien we dat de  eerste wereldoorlog is veroorzaakt door het imperialisme, de tweede wereldoorlog werd veroorzaakt door het fascisme. Na de tweede wereldoorlog ontstond de Koude oorlog, een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld. Daarna hebben we een lange periode van vrede gekend  waarbij de sociale democratie en het liberalisme en een belangrijke rol gespeeld hebben.

Nu wordt de wereld echter weer door elkaar gehusseld:

  • Door de migratie van hele bevolkingsgroepen
  • Poetin wil het communisme herstellen en wil zelf weer een tsaar worden.
  • Trump zou zich meer moeten richten op de nieuwe technologieën en minder op het rijker maken van de rijken.  Het is belangrijker een Fire Wall te bouwen dan een muur bouwen om het land te isoleren.

In 1968  hebben Zager and Evans een tophit: “In the year 2525”. Hierin wordt een visie gegeven op de toekomst. De voorspellingen “in the year 6565” in dit lied zijn helaas nu al achterhaald want in 2018 is al heel veel mogelijk.