Democratie betekent letterlijk zeggenschap van het volk. Men mag echter maar één keer in de vier jaar gaan stemmen en als inwoner heb je verder geen enkele zeggenschap. Veel mensen hebben daarom afscheid genomen van de politiek.  Men is het eeuwige gemiezemuis over details, het niet na komen van verkiezingsafspraken, elkaar vliegen afvangen, ijdeltuiterij, besluiteloosheid of halfbakken compromissen meer dan zat.

Zowel op gemeentelijk, landelijk en wereldniveau gebeuren de gekste dingen in de politiek.

In Amerika hebben we Trump, die goed zorgt voor zijn soortgenoten en die iedere aantijging afdoet met “fake news”. Aan de geestelijke gezondheid, laat staan de betrouwbaarheid van Trump kan ernstig worden getwijfeld.

In de landelijke politiek is er de afgelopen maanden alleen maar gepraat over de afschaffing van de dividendbelasting. Onze minister-president Rutten hield zijn poot stijf totdat er een telefoontje uit Londen kwam dat Unilever, een grote multinational, zich niet volledig in Nederland gaat vestigen. Laten we hopen dat de 1,9 miljard euro besteed wordt om de ongelijke inkomensgroei te bestrijden.

In vrijwel alle gemeenten zijn er tekorten, die volgens de gemeentebesturen veroorzaakt worden door de groei van de uitgaven van o.a. de ouderenzorg. Nu gaan ze bezuinigen in de sociale zorg en de onroerend goed belasting wordt verhoogd. Op de salarissen van een burgemeester en wethouder wordt niet bezuinigd. Een burgemeester en wethouder van een dorp met ongeveer 25.000 inwoners verdienen respectievelijk bijna 8.000 en ruim 6.000 euro per maand. Bovenop het salaris zijn er nog riante onkostenvergoedingen terwijl voor maatschappelijke ondersteuning aan mensen met een minimaal inkomen een eigen bijdrage gevraagd wordt.

Veel mensen zijn bezorgd zijn over de wereld, verandering van klimaat, uitputting van hulpbronnen, ongelijkheid, terreur en gezondheid. In 1967 zong Leen Jongewaard al over: “Het is de schuld van het kapitaal!” Er zijn veel aanwijzingen dat het kapitalisme inderdaad verantwoordelijk is voor de hedendaagse problemen in de wereld.