Asielzoekers, die agressief zijn, vernielingen of diefstallen plegen, worden in ASO-AZC’s opgevangen. De bedoeling hiervan is dat ze in een strenger regime werken aan gedragsverandering. In deze “extra begeleiding en toezichtlocaties” (ebtl’s) zijn ze verplicht een intensief programma te volgen dat ook door de reclassering gebruikt wordt.

Een heel goed initiatief, alhoewel ik zou zeggen dat overlast veroorzakende asielzoekers linea recta teruggestuurd moeten worden naar hun land van oorsprong. Natuurlijk hebben veel asielzoekers veel meegemaakt en kan er sprake zijn van een PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) maar dat is geen reden om zich crimineel te gedragen.

Nu heeft de Nederlandse regering voor deze opvang in 2017 in totaal 1,2 miljoen euro uitgegeven aan twee locaties en een speciale opleiding voor het personeel.  De locaties waren alleen in december open en er zijn slechts zeven personen geplaatst. Omgerekend is dat de opvang per criminele vreemdeling 177 duizend euro heeft gekost. Als de locaties langer open zijn en er meerdere vreemdelingen verblijven worden de kosten minder maar een dergelijke plek is vele malen duurder dan de opvang van vreemdelingen in een regulier asielzoekerscentrum. De opvang in een asielzoekerscentrum is niet gratis want het kost 32 duizend euro per persoon per jaar.

Het is toch van de gekke dat een asielzoeker, die overlast veroorzaakt naar een ebtl gestuurd wordt en dat dat 177 duizend euro moet kosten. Waarschijnlijk krijgt de asielzoeker ook nog een bijstandsuitkering.

Een alleenstaande AOW’er krijgt 14.176 euro per jaar en dat is beduidend minder dan de 32 duizend euro die een reguliere asielzoeker in een opvangcentrum  kost.

Misschien kunnen we deze criminele asielzoekers naast het Nederlands ook wat liedjes leren. Wat dacht u van: “Och was ik maar bij moeder thuisgebleven” van Johnny Hoes. Misschien krijgen ze heimwee??