De meeste Peelgemeenten hebben te maken met enorme financiële tekorten in het sociale domein. In de jeugdzorg zullen de tekorten blijven oplopen omdat men te maken heeft met een toenemend aantal jongeren met problemen. De niet-overzichtelijke diensten van de aanbieders van ondersteuning zijn problematisch. Men moet bijna een academische opleiding hebben om alle regels te begrijpen en fraude kan dan makkelijk voorkomen. Uit cijfers van Zorgverzekeraars blijkt dat in 2017 voor meer dan 13 miljoen euro aan PGB-fraude is ontdekt.

De toekenning van zorggeld is vaak niet te begrijpen. Een voorbeeld hiervan is de Persoons Gebonden Budget (PGB) bijdrage die Maria van der Hoeven indertijd kreeg voor haar man, die de ziekte van Alzheimer had. Zij was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Minister van Economische zaken en tot 2015 is ze directeur geweest van de Internationaal Energie Agentschap in Parijs. Daar kreeg ze een salaris van bijna 300.000 euro per jaar.

Niemand zal het geloven maar in een TV-praatprogramma zei ze met droge ogen, dat het PGB van 3.300 euro per maand dat zij kreeg voor haar man, weliswaar niet genoeg was, maar vooruit, je moet het er maar mee doen.

Alle wethouders van het Sociale Domein van de Peelgemeenten zullen in de komende tijd fors moeten bezuinigen. Ze zullen proberen de kosten te beperken door lagere tarieven te bedingen of aan te sturen op goedkopere, minder intensieve vormen van zorg. In de jeugdzorg is dat nog een probleem omdat daar met een open einde wordt gewerkt. Er wordt dus geen budget vooraf vastgesteld!!  

Op de ouderenzorg kan wel bespaard worden!

Mijn tante van 93 jaar heeft enkele uren huishoudelijke ondersteuning en dat moet nu teruggebracht worden. Mijn tante houdt van planten voor het raam maar een overijverige ambtenaar heeft geadviseerd dat er minder hulp nodig is als ze de planten vervangt door plastic bloemen. Dan hoeft de hulp de planten geen water te geven!!!!