Sinds kort is er geen sollicitatieplicht meer voor mensen die, een jaar voordat ze AOW krijgen, hun baan verliezen of al werkloos  zijn. Maar andere werklozen moeten per maand meerdere mails de deur uit doen. Veel vijftigplussers ervaren het schrijven van sollicitatiebrieven als frustrerend. Vaak krijgen ze geen antwoord op hun sollicitatie of simpelweg de reactie dat ze niet passen in het profiel.

Dat is nog niet alles, soms moet men een cursus volgen met een “elevatorpitch” en “hoe schrijf ik een sollicitatiebrief”.

Als een werkloze geluk heeft mag hij of zij on- of onderbetaald werk doen in een sector waar betaalde krachten vervolgens overbodig worden en ontslagen kunnen worden. Zij mogen vervolgens verplicht ….. sollicitatiebrieven schrijven.

In 2016 verdwenen er 437 van de ruim 137 duizend werkloze 55-plussers naar een betaalde baan. Omdat men zo vaak moet solliciteren gaat het wel over meerdere miljoenen verplichte sollicitaties. Voor 437 succesvolle sollicitanten zijn duizenden ambtenaren bezig met registraties en controles.

Men pleit nu voor de terugkeer naar het Arbeidsbureau oude stijl. Daarbij moesten werkgevers hun vacatures kenbaar maken bij het gewestelijk arbeidsbureau. Samen met een arbeidsbemiddelaar werd in gesprekken met kandidaten de voorselectie gedaan van mensen met een WW-uitkering. Veelal gevolgd door een uitnodiging voor een gesprek op het bedrijf voor een specifieke functie.


De huidige mismoedige UWV benadering van 55-plussers in de totaal gewijzigde arbeidsmarkt genereert uitsluitend ambtelijke arbeidsplaatsen, maar geen voor werkgevers en arbeidsmarkt relevante bijdrage. De gevolgen voor de oudere werkzoekenden zijn echter ernstig.

Volgens mij is de sollicitatieplicht er vooral voor baanbehoud voor UWV- en gemeenteambtenaren. Het UWV blijft groeien maar de oudere werklozen zijn de klos!!