De Groningers zijn bozer dan boos. Nog geen jaar geleden zag minister Kamp geen aanleiding om de gaswinning direct terug te draaien. De vermindering van het jaarlijks gaswinningsniveau met 10 procent was voldoende,  extra maatregelen waren niet nodig en leveringszekerheid van gas was belangrijk.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeert in een rapport over de gaswinning in Groningen dat op de veiligheid nooit erg is gelet. Het gevaar van aardschokken werd lang ontkend en er werd zelfs beweerd dat er geen verband was tussen de aardschokken en de gaswinning. Gaswinning is een geleidelijk proces en een aardbeving treedt alleen op bij plotselinge verandering in de aardbodem. Men merkte op dat er best nog eens ooit een aardbeving zou kunnen optreden.  

Men had echter geen gelijk omdat er nu al meer dan 850 lichte en zware aardbevingen geregistreerd zijn en na de laatste aardbeving op 8 januari bij Zeerijp met een kracht van 3,4 zijn de Groningers het helemaal beu. Al eerder werd bij Pauw en Jinek president Rutte uitgejouwd door woedende burgers maar nu is de maat helemaal vol.

Erg boos werd ik afgelopen zondag toen Mark Rutte in Buitenhof erkende dat de regering jarenlang goede sier heeft gemaakt met de gasproductie maar dat ze geen oog hebben gehad voor de problemen van Groningers.

Als een blij ei kon Rutte zeggen dat hij nu pas een voorstel kon doen omdat er zo’n lange kabinetsformatie was geweest. Op alle problemen heeft  Rutte lachend een antwoord:

  • of ze zijn er mee bezig
  • of ze zijn een onderzoek aan het doen en dat hij daarom niets kan zeggen.
  • of ze werken er hard aan,
  • of hij vindt het een serieus probleem en dat zijn volle aandacht heeft.

Ook is duidelijk dat de regering nog geen oplossing heeft voor alternatieven voor het gas als energiebron. Ik ben daarom alvast hout aan het verzamelen zodat ik me straks kan warmen bij een kampvuur.