Een discussie over volksgeneeskunde is meestal problematisch omdat zowel de voor- als tegenstanders allebei gelijk menen te hebben. Naast de vele positieve verhalen zal ik de opmerking van een wanhopige huisarts nooit vergeten: “Als iemand dood gaat krijg ik de schuld en als iemand beter wordt dan is het de genade Gods”. Enkele jaren geleden stond Nederland op zijn kop toen Sylvia Millecam  overleed doordat het medium Jomanda de presentatrice had wijsgemaakt dat ze geen kwaadaardig gezwel had maar een bacteriële infectie en dat een operatie niet nodig was.   Er zijn dus vele vragen: Wat is paranormale genezing en wat zijn de effecten daarvan?

Ik heb veel positieve opmerkingen gekregen n.a.v. de column over Fien, de helderziende. Fien had dertien kinderen en kwam uit een boerengezin waar gezondheid voor dieren belangrijk is. Door deze levenservaring tezamen met haar empathisch vermogen kon zij mensen begrijpen en “beter maken”. Misschien kan hier een link gelegd worden met een nieuwe techniek van de communicatiespecialiste Elvira Lang: “Comfort Talk”, waarbij een sneller herstel optreedt bij patiënten. Een ervaren huisarts kan tijdens een anamnese (gesprek met de patiënt)  75% van de klachten thuisbrengen. Met lichamelijk onderzoek en/of een scala aan nieuwe technieken kan hij het vermoeden bevestigen. Het is interessant om na te gaan waarop de genezende kracht van Fien berustte toen men nog niet op de hoogte was van EEG, ECG, CT-scan, MRI, etc..

In de jaren tachtig heb ik literatuuronderzoek gedaan naar de effecten van de volksgeneeskunde en heb toen de stelling geponeerd: “De positieve effecten van volksgeneeskunst (o.a. gebedsgenezing, handoplegging, etc.) lijken eerder verklaarbaar door een effect van de psyche op de immuunrespons dan door het magische en/of mystieke ritueel”. Onlangs is er een schitterend boek: “Singing in the Brain” verschenen van professor Erik Scherder, inderdaad die van DWDD. Hierin laat hij zien dat door plezierige muziek extra stoffen worden geproduceerd in het brein. Op deze manier kan muziek een positief effect geven op de angst en pijnbestrijding bij ernstige brandwonden. 

De hersenen  spelen een belangrijke rol in ons bewustzijn, hoe we ons voelen en door wetenschappelijke gegevens zien we dat het brein een hele belangrijke  en positieve rol kan spelen in genezingsprocessen. Als een paranormale genezer daarin belangrijk kan zijn is dat geweldig als hij/zij altijd maar denkt aan de belangrijkste eed die een arts moet afleggen: “Primum non nocere” d.w.z. vooral geen schade berokkenen.