Het bedrijf Chickfriend uit Barneveld heeft bloedluis bij de Nederlandse pluimveehouders bestreden met fipronil. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt deze stof als licht giftig en kan in grote hoeveelheden schade toebrengen aan nier, lever of schildklier. Om die reden mag het middel niet gebruikt worden bij dieren, die bestemd zijn voor de voedselketen. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)  moet de veiligheid bewaken van voedsel en consumentenproducten. Nu is enkele jaren geleden vanwege de bezuinigingen de NVWA uitgekleed en is er een Integrale Keten Beheersing (IKB),  waarvoor de sector zelf verantwoordelijk is. De NVWA neemt alleen nog maar steekproeven en onderneemt actie als de gezondheid in het geding is.  

Fipronil zit nu in eieren!! De boeren zijn er vast van overtuigd dat de schuld niet bij hen ligt en eisen van de regering een tegemoetkoming in de kosten. Minister Schippers (Volksgezondheid) en staatsecretaris van Dam (Economische Zaken) willen de boeren echter niet te hulp schieten met een zak geld. Wie heeft hier nu gelijk?

Duidelijk is dat er te lang gewacht is om maatregelen te nemen. Dat is niet nieuw want indertijd met de Q koorts is iedereen het er over eens dat minister Gerda Verburg te lang gewacht heeft met het nemen van maatregelen om verspreiding te voorkomen. Dat heeft geleid tot 74 doden en honderden patiënten waarvan er velen niet meer kunnen werken. Na jarenlang procederen krijgen Q-koorts patiënten uiteindelijk 10 miljoen euro als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen.

De Q koorts wordt veroorzaakt door een bacterie, die van dieren naar mensen wordt overgebracht. De bacterie zat in de mest van geiten, die door de boeren op het land uitgespreid werd, en kon zodoende via de lucht verspreid worden.

Het is wel duidelijk dat de boeren  een grote verantwoordelijkheid hebben door zelf testen uit te voeren, dat er een goede controle moet plaatsvinden door de NVWA en dat de prioriteit van het Ministerie van Economische Zaken en Landbouw eerder moet liggen bij de volksgezondheid dat bij economische belangen.