Gemert-Bakel krijgt een nieuwe burgemeester: Michiel van Veen uit Cuijk. De eerste reacties waren enthousiast, een jonge ambitieuze, gedreven en sterke VVD-bestuurder.  Na een periode van oude regenten is Gemert-Bakel toe aan een bestuurder, die een nieuw elan brengt in de gemeente. In het Gemerts Nieuwsblad van afgelopen week geeft het lezerspanel van het GN een aantal punten waaraan de nieuwe  burgemeester aandacht moet besteden, zoals de bereikbaarheid, herbestemming van het kasteel en een oplossing voor de spanning tussen landbouw en de leefbaarheid.  

Helaas stond in het NRC van  3 november een column: “Het Halbe-lachje”  van Christiaan Weijts waarin hij Michiel van Veen karakteriseert als het vadsiger broertje van Halbe Zijlstra. Van Veen zegt niet te weten waaraan hij deze onaardige benadering te danken heeft. Hij heeft de schrijver nog nooit ontmoet dus het kan geen persoonlijke afrekening zijn.

Wat is er wel aan de hand: Bij een cultuurdebat, in de oude zaal van de Tweede Kamer, met vertegenwoordigers uit de cultuursector en woordvoerders uit de Kamer komt de VVD-bestuurder aan het woord. Hij predikt dat er 200 miljoen is bezuinigd maar deze koude sanering heeft niet plaatsgevonden op de schaal van 200 miljoen. Hij geeft aan dat bijna evenveel mensen blijven eten van de koek die 200 miljoen kleiner is geworden. Diezelfde avond is het doek echter definitief gevallen voor de toneelgroep De Appel en volgens de Raad van Cultuur zijn er al 20.000 vaste banen verdwenen in de cultuursector. Christiaan Weijts is blijkbaar heel erg boos en volkomen terecht. Hij zegt dat Michiel van Veen burgemeester wordt van Gemert-Bakel en dat in Den Haag hem niemand zal missen.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan om heel goed op te gaan letten wat de nieuwe burgemeester gaat doen aan de financiële zorgen in Gemert-Bakel. Misschien gaat hij hier ook flink bezuinigen en geeft hij aan dat de koek niet kleiner wordt. Dat er heel veel mensen daarvan de dupe worden zal hij waarschijnlijk afdoen met een Halbe-lachje.