(Gemerts Nieuwsblad: 4 oktober 2016)

Onlangs heeft “Gemert Swingt Live” weer plaatsgevonden.  Tijdens dit muziekfestival was  er op  vrijdagavond bij diverse locaties  live muziek. De vele bezoekers die  “Gemert Swingt Live” trekt, werden niet alleen onthaald op topacts maar ook op hoge geluidsniveaus. Ook op zaterdag en zondag was er muziek op het Kerkplein, die in de wijde omgeving hoorbaar was.

Heel veel mensen hebben op jonge leeftijd inmiddels al forse gehoorschade opgelopen, die niet te repareren is. Volgens onderzoekers wordt geschat dat 25 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 jaar last heeft van gehoorschade. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn de volgende geluidsniveaus nog veilig: 8 uur luisteren naar 80 dB, 2,5 uur luisteren naar 90 dB, 47 minuten luisteren naar 95 dB, 15 minuten luisteren naar 100 dB, 4 minuten luisteren naar 105 dB, 28 seconden naar 115 dB en 9 seconden luisteren naar 120 dB.

De cijfers spreken voor zich en in 2013 heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant geluidsmetingen uitgevoerd tijdens “Gemert Swingt Live” en kwam tot de conclusie dat de maximale toegestane geluidsniveaus ruim werden overschreden. De Gemeente heeft dat opgelost door de maximale belasting naar boven aan te passen. Nu blijkt dat zelfs deze geluidsniveaus worden overschreden. Jongeren kunnen zelf bepalen hoe lang men wil luisteren naar dit geluid maar als men buurman is van het Kerkplein dan moet men drie dagen luisteren naar deze maximale decibellen die de 105 dB kunnen overschrijden.

Regelmatig wordt gezegd om dan maar niet in het centrum te gaan wonen. Maar als een kind of kleinkind overreden wordt door een dronken chauffeur die met hoge snelheid door het centrum raast verwacht u toch ook niet dat de gemeente, om moeilijkheden te vermijden, de snelheidslimiet opkrikt en toestaat dat iemand 10 flesjes bier mag gebruiken.

De gemeente Gemert-Bakel heeft enige tijd geleden 50.000 euro uitgetrokken  voor de preventie van alcoholgebruik bij jongeren. Binnenkort zal men nog meer geld moeten uittrekken voor de mensen met gehoorschade. Laat de gemeente zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken, de geluidsniveaus aanpassen en regelmatig controleren zodat we met zijn allen nog jarenlang kunnen genieten van “Gemert Swingt Live”, een fantastische happening.