Een wonder is een bijzondere gebeurtenis, die natuurwetten doorbreekt en toegeschreven wordt aan een goddelijke interventie of een hogere macht. De wetenschap heeft er geen logische verklaring voor want wetenschappelijke experimenten moeten n.l. reproduceerbaar en controleerbaar zijn. In de 21ste eeuw gaat het niet om grootse Bijbelse wonderen maar de gebeurtenissen lijken eerder afgestemd op het dagelijks leven van gewone mensen. Het schijnt dat tweeënvijftig procent van de mensen in Nederland gelooft dat wonderen bestaan.

In het boek: “Mirakelen van onze Lieve Vrouw te ’s-Hertogenbosch van 1381 – 1603”, waar bijna 500 wonderen worden beschreven staat een karakteristiek wonder beschreven:

Peter, de zoon van Hein van Welle, woonachtig te Gemert, verdronk in een sloot. Zijn vader bad tot Maria van ’s-Hertogenbosch en beloofde een bedevaart tot haar en als offerande het gewicht van Peter in wijn en weit. Ook de buren beloofden een bedevaart. Daarop kwam hij tot leven. De vader volbracht met het kind en de buren de belofte.

Nu is dit wonder wel te verklaren omdat in de Katholieke Kerk een onderscheid wordt gemaakt tussen lichaam en geest. Bij een verdrinking was het verklaarbaar dat na een bewusteloosheid de geest weer terugkeerde en men ging er vanuit dat dat kwam door een wonder. Er werd een overeenkomst gezien tussen slaap, bewusteloosheid en dood, waarbij de ziel zich buiten het lichaam bevond. Er was een angst voor schijndood waar op een later moment de geest bij de dode kon terugkeren. Overal waren waarborghuisjes of lijkenhuisjes, waarin de dode lichamen werden gelegd en waar de vingers van de overledenen werden verbonden met bellen om een belletje te geven als de ziel terugkeerde. Ter voorkoming van het begraven van schijndoden beval de Engelse jurist Jeremy Bentham ooit om vlak voor de teraardebestelling een houten pen door het hart of de hersenen van de dode te slaan.

Ten noorden van Nazareth in Israel ligt het dorpje Kana, daar verrichtte Jezus zijn eerste wonder, namelijk het veranderen van water in wijn. In de tuin van Klooster Nazareth staat bij het kerkhof een bijzonder lijkenhuisje, dat gaat verdwijnen want de tuin wordt een moderne  woonwijk. Geen Begijnenhofje wat het plan was, maar een mengelmoes van  verschillende huizen. Alleen een wonder kan Nazareth nog redden maar ik ben bang dat er al gebruik gemaakt is van houten balken die dwars door het hart van het Klooster Nazareth gestoken zijn.