Het vorige piketpaaltje Q-koorts en Amerika heeft heel wat stof doen opwaaien. Naast de vele positieve reacties is er een enkele negatieve.

Allereerst de opmerking over Trump. Het heeft mijn inziens geen nut om te fulmineren tegen Trump maar we moeten ons vooral afvragen wat de reden is waarom zoveel mensen op hem gestemd hebben. Het wordt steeds duidelijker dat de Amerikaan op het platteland alle lasten moet dragen van de economische malaise. In Amerika is geen sociale wetgeving zoals bij ons maar men is afhankelijk van o.a.  kerkelijke organisaties. Dus stemt men op iemand, die belooft verandering te brengen in hun hopeloze situatie,  al is men het niet helemaal eens met zijn ideeën en uitlatingen.

Terug naar de Q-koorts. Inmiddels heeft het gemeentebestuur besloten om voorlopig voor een jaar geen vergunning af te geven voor geitenfokkerijen. Men zegt echter dat dat niet betekent  dat men niet zorgvuldig gehandeld heeft. Men gaat nu nog zorgvuldiger handelen dan zorgvuldig. Onzin!! Het was juister en menselijker geweest als het gemeentebestuur empathisch was geweest door te zeggen wij willen er alles aan doen om geen doden meer te laten vallen, wij hebben begrip voor de boosheid van de patiënten met een chronische vermoeidheid,  wij zullen zorgen dat de mensen die hun baan kwijt  geraakt zijn door de ziekte, schadeloos gesteld worden. Een dergelijk “Mea culpa, Mea culpa, Mea maxima culpa”  had ik juist verwacht van een CDA wethouder.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan  en overheden adviseren zich niet te verschuilen achter allerlei regels maar vooral te kijken naar de effecten daarvan.   In het geval van de Q koorts is de gezondheid van heel veel mensen belangrijker dan het nut van één geitenhouder.

In columns worden sommige zaken soms wat harder aangezet en men kan zich daaraan storen maar het is wel belangrijk zich op de hoofdzaak te blijven richten. In het geval van Q-koorts is dat  het menselijk lijden.

Volgende week een column over “het Halbe-lachje”. Deze opmerking is afkomstig van de columnist Christiaan Weijts van het NRC van 3 november.