Wat heeft de Q-koorts nou te maken met Amerika? Wel ik zal proberen een verband te leggen. Afgelopen dinsdag is Donald Trump gekozen tot president van Amerika. De belangrijkste reden voor zijn keuze is de ontevredenheid van vele Amerikanen. Stemmen op Trump is een zekere burgerlijke ongehoorzaamheid van vele plattelanders waarvoor Amerika niet het land is van de onbeperkte mogelijkheden. 

Het Eindhovens Dagblad heeft ook opgeroepen tot een burgerlijke ongehoorzaamheid in verband met de ontwikkelingen van de vestiging van een geitenhouderij in Bakel.  De omwonenden zijn bang voor de Q-koorts, die enkele jaren geleden meer dan zeventig doden en enkele duizenden zieke mensen heeft opgeleverd. Het gemeentebestuur van Gemert heeft heftig gereageerd en het ED heeft de oproep ingetrokken.

De overheid heeft indertijd de Q-koorts epidemie onder de pet gehouden en de toenmalige burgemeester van Gemert heeft badinerend gezegd dat mensen van eenvoud de moeilijke situatie niet konden begrijpen.  Alle gedupeerde geitenhouders hebben een vergoeding gekregen en de nabestaanden en zieken moeten niet zeuren want alles is volgens de ambtelijke regels uitgevoerd. Onlangs is door Toon Coopmans van de Dorpspartij en Anke van Extel van het CDA (zie Gemerts Nieuwsblad) de afgifte van een vergunning afgedaan met: alles is volgens de regels verlopen.

Nu wil ik hierop fel reageren want is het niet zo dat men altijd het nut moet afwegen tegen het risico en dat regels een hulpmiddel zijn. Het doet me denken aan de opmerking van vele Duitsers toen die gevraagd werden waarom ze niets hebben gedaan tegen de barbaarserij in de tweede wereldoorlog. Hun antwoord was: “Befehl ist Befehl”.  In Gemert zegt men het iets anders: “regels zijn regels”.

Zullen we hier eens een piketpaaltje slaan en afspreken dat bij beslissingen altijd het nut afgewogen moet worden tegen het risico en dat preventie vooruitdenken vergt, behandeling niet.

Ik kan me voorstellen dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen er massaal gestemd gaat worden op een protestpartij met een Gemertse Trump aan het hoofd.