De voortgaande digitalisering van Nederland is in de papierbak terug te zien. Voorheen bestond die voornamelijk uit oude kranten, nu uit verpakkingsmateriaal van  website-bestellingen.

Niet alleen kunnen we veel aankopen via internet maar ook veel ouderen moeten AOW aanvragen, pensioen en lijfrente regelen, contact opnemen met de zorgverzekering over rekeningen die wel of niet betaald zijn, de afrekening van de eigen bijdrage waar geen touw aan vast te knopen is, contact opnemen met de telefoonmaatschappij,   de bankzaken regelen, etc., etc. En dat moet allemaal met de computer!!

Opvallend is dat geen van bovengenoemde zaken door de betreffende instituten duidelijk geregeld is en dat levert vaak hevige discussies op en de klant denkt uiteindelijk: “Zoek het maar uit!” Het vervelende is echter dat de oplossing vaak in ieders nadeel is. Als men de moed heeft om een heftige correspondentie op te zetten kan heel veel opgelost worden. Het veroorzaakt vaak een productie van veel maagzuur en de Rennies daartegen worden natuurlijk niet vergoed!!

Het wrange hierbij is dat als je niet protesteert, je dus niet de bedragen krijgt waar je recht op hebt. Niet iedereen zal – door gebrek aan tijd en/of expertise – kunnen protesteren. Dit bevestigt voor mij helaas het beeld dat banken en verzekeringen zwarte dozen zijn, waarin ten voordele van henzelf en ten nadele van de klant, gerommeld wordt. Zij lijken (moedwillig?) net zo ondoorzichtig georganiseerd als een Afrikaans land. Daar heet het corruptie, hier ‘complexe financiële producten’, ‘uw complexe situatie’ of ‘dat kunnen we uit privacyoverwegingen niet zeggen’. 

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en onze vuist ballen dat we de volgende keer ons niet in de luren laten leggen.