Enkele jaren geleden is het centrum van Gemert ingrijpend gewijzigd. De wethouder heeft toen gezegd dat er gebruik gemaakt werd van het idee van een gedeelde ruimte: “Shared Space”. Menige Gimmertse mens heeft toen gedacht dat de schriftgeleerde maar eens uit moest leggen wat daarmee bedoeld werd. Ik heb het eens opgezocht en het idee komt eigenlijk van de in 2008 overleden Friese “verkeersfilosoof” Hans Modderman. In plaats van borden, fietspaden, zebra’s en obstakels op de weg wordt gekozen voor een smalle autoweg, slechts gemarkeerd met goten en lage brede stoepen. Zo wordt een dorp weer echt een dorp en er wordt vanuit gegaan dat passerende auto’s voorzichtiger zijn. Het idee druist in tegen de gangbare opvatting in de verkeerskunde dat verkeersstromen juist altijd zoveel mogelijk gescheiden moeten worden.

Op veel plaatsen in Nederland is het concept van “Shared Space” toegepast maar er komt nu ook veel verzet tegen de gedeelde ruimte. Het centrum van Gemert ziet er fantastisch uit maar er zijn wel enkele kritische opmerkingen te maken en vooral de kwetsbare verkeersdeelnemers voelen zich er onveilig. Dat heeft te maken met het onbeschofte gedrag van menige autobezitter, die zijn auto parkeert op de brede stoep. De ouderen met een rollater of mensen in een rolstoel moeten dan op de rijweg, die echter te smal is voor een naderende de auto om uit te wijken. Soms sla ik mijn handen voor mijn ogen en wacht de klap af die gaat komen maar tot nu toe is het altijd nog goed afgelopen. Ook de instelling van een eenrichtingszone is niet aan iedereen bekend en daardoor komen uit alle richtingen auto’s aangereden.

Moeten we nu weer terug gaan in de tijd van trottoirs en verkeersdrempels. Natuurlijk niet maar het zou de gemeente sieren als er een controle zou zijn op het fout parkeren en auto’s bestraffen die nog vlug even in de verkeerde richting rijden.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en de politie en dorpswachters vragen om aandacht te geven aan de foutparkeerders en ook de automobilisten die vergeten zijn dat het eenrichtingsverkeer is, te bekeuren. De gemeente mag ook wel eens een actieve rol spelen in dit proces want als dat niet gebeurt kan er binnenkort wel eens een ernstig ongeluk gebeuren.