Met veel plezier lees ik iedere week  het Gemerts Nieuwsblad. Vooral het nieuws uit Gemert en de kerkdorpen heeft mijn aandacht. In het Eindhovens Dagblad lees ik wel wat er in de omgeving gaande is. Lokaal nieuws is voor mij belangrijk, lief en leed van mijn dorpsgenoten, hoe de verenigingen het doen en natuurlijk kijk ik altijd naar de gemeente berichten.

In het laatste nummer van het Gemerts Nieuwsblad staat op de voorpagina het advies van een lezerspanel welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. Hij of zij moet betrokken, betrouwbaar en daadkrachtig zijn. De nieuwe burgemeester moet een duizendpoot zijn en met heel veel opmerkingen ben ik het wel eens. De opmerking dat hij/zij wel een beetje op van Maasakkers moet lijken gaat mij wel wat ver maar dat was de mening van maar één panellid.

In deze en de vorige editie staat ook een leuk verslag met de vorige burgemeester Jan van Zomeren, dat hem goed typeert. Maar bij het antwoord op de vraag hoe hij deze jaren tussen de Brabanders heeft ervaren komt de pap van mijn Eerste Communie nog omhoog. Hij vindt de Brabantse worstenbroodjes zo lekker. Verder gaat het vooral over sociale gebeurtenissen, aanwezig zijn bij het uitreiken van een boek, feliciteren van een honderd jarige of een jubilerend echtpaar.

Graag had ik van Jan van Zomeren gehoord hoe hij is om gegaan met het BING rapport, want dat is volgens mij onder de mat geschoven. Alleen de toenmalige wethouder heeft een taakstraf gekregen maar in het rapport stonden nog een aantal bevindingen, die het daglicht niet meer hebben gezien. Wat was de rol van Jan van Zomeren hierin?

Graag had ik gehoord of hij ethische problemen heeft met zijn ruime wachtgeld en ook heel graag had ik iets willen horen van zijn dienstreis naar Oeganda. In het tijdschrift van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten  heeft hij indertijd aangegeven  daarover niet te willen praten om de mensen in Gemert niet wakker te maken. De mensen hebben het toch al zo moeilijk met allerlei belastingen en een hoge OZB.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en afspreken dat kritische opmerkingen nooit achterwege mogen blijven.