Gemert heeft een kasteel dat volledig in ruste is. Het wordt een bijzondere toeristische attractie want het groeit helemaal dicht en over een kleine honderd jaar komt er waarschijnlijk een prins naar Gemert die Doornroosje wakker zal kussen en op het Ridderplein zal een groot feest ontstaan.

Regelmatig hoor je mensen vragen: “Wat gebeurt er eigenlijk met het kasteel”? Niemand kan een antwoord geven en op de vraag van wie het kasteel nu eigenlijk is kan ook niemand informatie geven. Zijn de paters nog eigenaar of is het in het bezit van de Stichting Erfgoed van Gemert? Het lijkt erop dat de paters hun ziel oftewel het kasteel aan de Stichting hebben verkocht maar nog wel gedeeltelijk eigenaar zijn. In de afgelopen jaren zijn er meerdere plannen gepresenteerd waarbij de nadruk telkens ligt op het bouwen in de ommuurde binnentuin en op de omliggende landerijen. Het lijkt erop dat de eigenaren het kasteel niet zo belangrijk vinden en alleen de landerijen willen kapitaliseren door de grond te gebruiken als bouwgrond. Er zijn echter vele regels die een dergelijke bebouwing niet toestaan.

Het krantenbericht in het Eindhovens Dagblad van 10 augustus met de kop: “Politiek Gemert schiet plan kasteel alweer af” geeft aan dat een nieuw plan niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente Gemert in het verleden heeft gesteld aan de herontwikkeling van het kasteel.

Het kasteelcomplex is enkele jaren geleden grondig gerestaureerd dankzij een subsidie van 600.000 euro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van het besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten. Ook de provincie heeft nog een bijdrage geleverd om de buitenkant van het kasteel te restaureren. Nu zijn die bedragen uiteindelijk afkomstig van onze belastingcentjes maar wij mogen alleen maar het kasteel bekijken vanaf het Ridderplein en bij een wandeling door de Hoef kunnen we wel zien dat “ons kasteel” er wel heel mooi uitziet.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en de paters en/of de Stichting Erfgoed van Gemert vragen informatie te geven over de status van ons erfgoed. De bewoners van Gemert hebben volgens mij het recht om te bekijken waar ons belastinggeld aan besteed is.