Met preventie is een enorme gezondheidswinst geboekt. Dankzij maatregelen waarmee men ziekten in een vroeg stadium kan opsporen en behandelen zijn veel ziekten en aandoeningen spectaculair teruggedrongen. Sterftecijfers zijn gedaald en de levensverwachtingen zijn met vele jaren toegenomen. Voorbeelden zijn de strijd tegen de infectieziekten, moeder- en kindsterfte en voedingsdeficiënties. Deze voorbeelden zijn nauw verweven met de strijd tegen armoede. Tegenwoordig wordt de strijd tegen  bovenstaande ziekten aangevuld met preventie tegen hart- en vaatziekten, verschillende vormen van kanker, verkeersongevallen, depressie en psychoses.

Een onderzoeksbureau heeft berekend dat agenten 13 procent van hun tijd besteden aan verwarde personen en de trieste acties zijn bekend zoals Tristan van der V. die zes voorbijgangers doodde in een winkelcentrum en Karst T. die op Koninginnedag zeven toeschouwers doodreed, Bart van U. die Els Borst doodde en de vele familiedrama’s gepleegd door ernstige depressieve of psychotische vaders. Het aantal ernstig verwarde en psychotische jongeren dat ellende veroorzaakt, lijkt te groeien. Hoe kan dat?

Op de middelbare school doen ze het vaak nog goed maar als ze gaan studeren verzuipen ze. De schaalvergroting in het hoger onderwijs is een belangrijke factor waardoor kwetsbare, intelligente jonge mannen vaak geestelijk onderuitgaan. In de eerste fase van een psychose pleegt ongeveer 10 procent van de patiënten zelfmoord.

Het heeft me dan ook verbaasd dat de gemeente 75.000 euro bijdraagt aan de preventie van zelfdoding van jonge mensen waarbij men zich richt op twaalfjarigen. In Gemert is gelukkig nog geen geval van zelfdoding voorgekomen. Dat klopt ook wel omdat de jongeren hier op de middelbare school een sociaal leven cadeau krijgen en de omgeving ze in het gareel houdt.  Ook voor de preventie van het alcohol misbruik heeft de gemeente Gemert-Bakel 50.000 euro uitgetrokken. Wel geeft de gemeente vergunningen af aan de horeca waardoor men tegen een gering bedrag (15 euro) de jongeren onbeperkt kan laten drinken.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en de gemeente vragen om kritisch te zijn t.o.v. de horeca om onbeperkt alcoholgebruik tegen te gaan en samen te werken met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Men kan dan efficiënt omgaan met gemeenschapsgeld, een artikel in het Gemerts Nieuwsblad is electoraal misschien interessant maar er wordt wel zand gestrooid in de ogen van de bewoners.