Veel mensen snappen er helemaal niks meer van. In tijden van bezuinigingen gaat er toch nog een heleboel geld van Europa naar de boeren. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, een van de pijlers van de Europese samenwerking, kost jaarlijks zo’n 60 miljard euro. Het is de grootste kostenpost op de totale begroting van de Europese Unie (bijna 40 procent).

Door overproductie van melk en varkensvlees keldert de prijs voor de boeren. Sinds de melkquotering werd afgeschaft, in april vorig jaar, is de productie in Nederland de afgelopen twaalf maanden met 16% gestegen. Met de varkenshouderij ging het niet veel beter. Vorig jaar steeg de productie met 5%. Om de boeren te helpen kwam de Europese Commissie in september met een steunpakket van 500 miljoen euro en nu springt de Commissie opnieuw bij met een half miljard euro.  Waarom de boer wel en de bakker niet? De landbouw hangt van subsidies aan elkaar! Dat hoor je vaak als mensen praten over de agrarische sector en het is logisch dat er kritiek is op de steun aan de landbouw.

Onlangs is er een rapport van het RIVM verschenen dat aangaf dat de intensieve veeteelt de veroorzaker is van vele ziektes in onze regio. Verkampen zegt in het Eindhovens Dagblad dat de politiek over de brug moet komen met goede regelingen voor boeren die willen stoppen, maar….

  • Indertijd zijn al veel subsidies gestopt in de herinrichting van het landschap en voor de afbraak van schuren moet er ook geld over de brug komen.
  • De mislukte oogst moet vergoed worden en als Rusland de grens sluit moet daar wat tegenover staan.
  • Subsidie voor het verwijderen van asbest op het dak te combineren met het plaatsten van zonnepanelen.
  • Subsidie voor boeren die hun vee in de wei houden.
  • Subsidie als het gehageld heeft en ga zo maar door.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en de boeren vragen uitleg te geven waarom er zoveel subsidies gegeven moeten worden. Iemand die in de schuldsanering zit of werkloos is moet maar zien hoe hij/zij rondkomt. De subsidieregelingen worden op deze manier een splijtzwam in de maatschappij.