In het Eindhovens Dagblad van 30 mei beschrijft Ignas van Bebber, een oncologisch chirurg, de gezondheidsproblematiek van mens en dier ten gevolge van de intensieve veehouderij.  In het artikel: “Al dat vee maakt ons ziek” geeft hij een opsomming van ziektes waarmee wij sinds 1998 te maken hebben gehad: varkenspest, vogelgriep, blauwtong, Q-koorts, het Schmallenbergvirus, de antibioticum resistente MRSA en de gevaarlijke ESBL-producerende bacteriën. De veeteelt zorgt ook voor 15 à 20 % van het fijnstof, “goed” voor een levensduurverkorting van een klein jaar. Er moet iets gebeuren en de dokter heeft een oplossing: inkrimpen van de veestapel, met name van het aantal varkens en de intensieve veeteelt verspreiden over Europa.

In het Eindhovens Dagblad van 9 juni bekritiseert Henry Verhoeven, bestuurslid van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond in het artikel: “Dokter moet bij de feiten blijven” het eerder genoemde artikel. Hij zegt dat de oncoloog een dubbele pet op heeft en dat zijn bewering dat ziektes meer voorkomen door de veehouderij niet wetenschappelijk is onderbouwd. Verhoeven gaat daarna een aantal voorbeelden noemen, zonder een enkele wetenschappelijke onderbouwing, dat de veeteelt niet verantwoordelijk is voor allerlei ziektes.

In het Eindhovens Dagblad van 8 juli zeggen de staatssecretarissen Sharon Dijksma (Milieu) en Martijn van Dam (Economische Zaken) dat de uitstoot van ammoniak van veehouderijen in Brabant en Limburg fors omlaag moet als een reactie op de uitslag van het onderzoek van de Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), een gerenommeerd wetenschappelijk instituut. Ook oud GGD-arts Jos van de Sande, een autoriteit op het terrein van de Q-koorts, neemt geen blad voor zijn mond bij zijn afscheidsrede in de Provinciale Staten. Hij stelt zich vierkant op achter de oncoloog om de groei van de veestapel te stoppen.

Regelmatig zijn de afgelopen jaren door de politieke partijen politieke discussies gevoerd over de intensieve veeteelt. Weet iedereen nog wat de Dorpspartij en het CDA gestemd hebben bij de voorstellen van de mestfabriek? Ook de discussies over uitbreiding van de intensieve veeteelt en uitbreiding van stankcirkels is voor hen geen probleem want het wordt allemaal frisser en efficiënter.  

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en vanaf nu meer vertrouwen hebben in de werkelijkheid (RIVM) dan in de denktanks van de politiek.