CDA-leider Sybrand van Haersma Buma is voor herinvoering van de militaire dienstplicht. Het moet volgens hem stapsgewijs weer worden ingevoerd en het moet voor zowel jongens als meisjes gaan gelden. Hij ziet de dienstplicht als een verbindend element tussen jongeren.

Als ervaringsdeskundige heb ik natuurlijk hierover ook een mening. In de jaren zestig droeg ik Koning’s wapenrok bij een pantserinfanteriebataljon. Er waren ingrijpende veranderingen in het leger gaande, die men aan duidde met de term “Mechanisatie en Motorisatie”. Het bataljon had rupsvoertuigen waarin een tiental soldaten naar het front gebracht konden worden.  Er waren heel veel manschappen nodig om deze gepantserde voertuigen mobiel te houden. Deze ontwikkelingen waren nodig om in NAVO-verband weerstand te bieden tegen het Warschau-pact.

Ik was BOS-pik en moest zorgen voor de administratie van de benzine, olie en smeermiddelen. De AMX voertuigen verbruikten heel veel benzine (8 liter benzine per km). De eerste maanden heb ik een opleiding gehad, kruipen, schieten, stormbaan en voor mijn functie heb ik een typediploma gehaald. Een keer in de twee weken een paraat weekend en geloof me, wat waren die Russen bang!! Bijna 18 maanden heb ik me verveeld maar ik kreeg daarvoor wel een kostelijke beloning: een gulden en tien cent per dag.

Volgens mij is Sybrand niet in dienst geweest want een verbindend element heb ik in diensttijd nooit meegemaakt, integendeel ik heb me juist verzet tegen de autoritaire opstelling van het kader. Natuurlijk moet er iets gebeuren om losgeslagen jongeren weer in het gareel te brengen maar ik denk niet dat de militaire dienstplicht een goed instrument is. Het leger is trouwens totaal veranderd in een hightech bedrijf en het is niet praktisch om een dergelijk leger op te zadelen met een maatschappelijk probleem.

In de Tweede Kamer is trouwens ook geen steun voor herinvoering van de militaire dienstplicht en laten we hier eens een piketpaaltje slaan en Buma adviseren een voorstel te doen om meer politieagenten en jongerenwerkers aan te nemen, meer faciliteiten te geven aan scholen voor opleidingen en zorgen voor banen. Ik denk dat daar meer muziek in zit dan het mee laten neuriën van “Ik sta op wacht” van Joop de Knegt.